Sobota, 18 września 2021 r. (261 dzień roku) , Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189712

(dla pracowników urzędu)
Archiwum aktualności z roku 2010


21.12.2010 r. Nowy Zarząd Powiatu Miechowskiego

Miło nam poinformować że Pani Anna Werys pracownik naszego Urzędu Gminy, została Członkiem Zarządu Powiatu Miechowskiego. Serdecznie Gratulujemy i zyczymy wielu sukcesów.


zdjęcie: www.miechow.pl
Wójt Gminy
Stanisław Pluta


15.12.2010 r. Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Kozłów podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


09.12.2010 r. Działność GOK

Zapraszamy do obejrzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie za rok 2010.


08.12.2010 r. Nabór na rachmistrza spisowego

Wójt Gminy Kozłów - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011r.

W związku z art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2011 r. ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Kozłów.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 3. zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy Kozłów
 4. być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy,
 5. posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady
 6. być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
 7. posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera i urządzeń typu hand-held,
 8. być obeznany z funkcjonowaniem systemu GPS oraz posiadać umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych.
    Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
 1. podanie ze zgłoszeniem swojej kandydatury na rachmistrza spisowego, w tym adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, ewentualnie miejsce zatrudnienia lub nazwę uczelni w przypadku studentów,
 2. kserokopie dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych.
     Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu oraz złożyć przyrzeczenie. Nadmienia się, iż rachmistrz będzie wykonywał prace spisowe w okresie 1 - 17 marca 2011 r. (obchód przed spisowy) oraz 8 kwietnia _ 30 czerwca 2011 r. (spis CAPI). Na szkoleniu kandydaci poznają metodologię i zasady organizacji spisu. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand_held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt zostanie ustalona według odrębnych zasad. Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej. Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla gminy-Kozłów ustalono liczbę 3 rachmistrzów . Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście w terminie od 6 do 20 grudnia w dniach i godzinach pracy Urzędu w pok. nr 26, w kopertach z napisem "Nabór na rachmistrza spisowego NSP 2011". Rozmowy kwalifikacyjne w przypadku dużej liczby kandydatów odbędą się 21 grudnia o godzinie 12. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Kozłowie po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Wszelkie informacje dot. spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl.

Gminny Komisarz Spisowy


01.12.2010 r. Nowe aktualności GOK

Nowe aktualności Gminnego Ośrodka Kultury. A w nich:

 • Mikołaj 2010
 • Bal Sylwestrowy w GOK
 • Zajęcia rytmiki
 • Zajęcia Plastyczne
 • Język Angielski
 • Aerobik


01.12.2010 r. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. do pobrania tutaj.


29.11.2010 r. Zimowe odśnieżanie dróg powiatowych i gminnych w sezonie 2010/11

Podajemy do wiadomości numery telefonów, pod którymi należy zgłaszać konieczność odśnieżenia dróg powiatowych:

41 38 307 42
41 38 318 27

dróg gminnych:
41 38 41 381
41 38 41 067

Telefon komórkowy: 728 234 236
Kolejność odśnieżania dróg powiatowych:

I kolejność odśnieżania:
 • 1194 K - Kozłów - Książ Wielki
II kolejność odśnieżania:
 • 1198 K - Wierzbica - Kozłów
 • 1182 K - Bryzdzyn - Tunel - Miechów
 • 1193 K - Chrapy - Przybysławice
 • 1183 K - Kozłów - Przysławice - Łazy
 • 1199 K - Wierzbica - Książ Wielki
III kolejność odśnieżania:
 • 1155 K - Chrapy - Przybysławice - Książ Wielki (odc. obok szkoły)


26.11.2010 r. Wyniki wyborów w Gminie Kozłów

Wybory Wójta Gminy Kozłów
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania - 4040
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania - 2494

BASA Jan Zbigniew zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 745 głosów ważnych

MACIEJEK Joanna Elżbieta zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY SLD - 151 głosów ważnych

PLUTA Stanisław Marcin zgłoszony przez KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" - 1 562 głosów ważnych
Wybory do Rady Gminy Kozłów

Okręg wyborczy nr 1

GURBIEL Piotr Krystian 8
JAWOR Anna 49
SOLARZ Ewa Anna 77
CHABIOR Marek 54

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
SOLARZ Ewa Anna z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Okręg wyborczy nr 2

GACEK Robert Wiesław 20
PTAK Jan Władysław 54
KUMON Jarosław Bogusław 59
GIERAT Joanna Urszula 40
WĘGRZYNOWICZ Ireneusz Mariusz 56

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

KUMON Jarosław Bogusław z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA"

Okręg wyborczy nr 3

BIEDROŃ Jolanta Barbara 10
PROKOP Tadeusz 56
SKÓRA Sylwester 35

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

PROKOP Tadeusz z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Okręg wyborczy nr 4

PIWOWARCZYK Sławomir Mariusz 36
NOCOŃ Mariusz Stanisław 28
GROBARCZYK Józef 29
MICHALAK Grzegorz Norbert 70
NOCUŃ Jan Piotr 135
ROMANEK Piotr Józef 77


Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

ROMANEK Piotr Józef
z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA"
NOCUŃ Jan Piotr
z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA"

Okręg wyborczy nr 5
ZYNEK Marek Janusz 31
WRÓBLEWSKI Krzysztof 72
DANIOŁ Ewa 64
CAPIGA Jerzy Józef 95
BONARSKA Barbara 145
KALIŃSKI Adam 54
DZIWOSZ Zbigniew 66
RZEŹNICKI Jacek 84
TABOR Karolina Maria 31
GACEK Marek Stanisław 53
PYTEL Adam 80
ROGAL Zofia Stanisława 45
JUZASZEK Jerzy Adam 69
BUGAJ Marek Zdzisław 45
GACEK Teresa Maria 145


Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

CAPIGA Jerzy Józef
z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

BONARSKA Barbara
z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

GACEK Teresa Maria
z listy nr 26 KWW "NASZ KOZŁÓW"

Okręg wyborczy nr 6

DĄBROWSKI Marcin Grzegorz 23
SZYMACHA Zbigniew Marek 56
STACHURKA Zdzisław Stanisław 133

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

STACHURKA Zdzisław Stanisław z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA"

Okręg wyborczy nr 7

SIERADZKA Anna Władysława 46
PIETRASIK Marian Mirosław 74
GROBLICKI Michał 74
KRAWIEC Zbigniew Edward 77
JAGŁA Jarosław 70
WOŹNICZKA Krzysztof Mariusz 80

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi: KRAWIEC Zbigniew Edward z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

WOŹNICZKA Krzysztof Mariusz z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA"

Okręg wyborczy nr 8

STĘPIEŃ Jan Kazimierz 111
MIKSZTAL Michał Henryk 53
GIERAT Justyna Monika 21
MNICH Stanisław 83
KURAJ Bożena Alina 38
SKÓRA Wiesław 89
CURYŁO Stanisław Piotr 25

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

SKÓRA Wiesław z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA"
STĘPIEŃ Jan Kazimierz z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD

Okręg wyborczy nr 9

ZBIEŃ Dorota Katarzyna 37
CICHA Barbara Katarzyna 44
BĄK Tadeusz Jan 53

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
BĄK Tadeusz Jan z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA"

Okręg wyborczy nr 10

STRASZAK Piotr 57
RACHWAŁ Mirosław Andrzej 96

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
RACHWAŁ Mirosław Andrzej z listy nr 22 KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA"


08.11.2010 r. Każdy z nas jest inny

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie zaprasza uczniów kl I i II Szkół Podstawowych na lekcje biblioteczno-integracyjną. Celem lekcji jest kształcenie umiejętności dostrzegania i doceniania różnic między ludźmi wśród młodszych uczniów Szkoły Podstawowej.

Prosimy o kontakt i umówienie spotkania.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie
tel. (041)3841030
biblioteka@kozlow.pl

Z poważaniem
Kierownik Bożena Tabor


08.11.2010 r. Każdy przejaw życia jest teatrem

Biblioteka w Kozłowie zaprasza uczestników warsztatów teatralnych na wycieczkę. Wycieczka odbędzie się 14 listopada na spektakl pt. "Czerwony Kapturek". Wycieczka jest finansowana w całości z projektu.

Z poważaniem
Kierownik Bożena Tabor


08.11.2010 r. Aktualizacja strony poświęconej wyborom samorządowym


08.11.2010 r. Udostępnienie spisu wyborców

UWAGA!
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami), Urząd Gminy Kozłów informuje, że w dniu 15 listopada 2010 r. w godz. od 8:00 do 14:00 w pokoju nr 4 (Biuro Ewidencji Ludności) zostanie udostępniony spis wyborców sporządzony do WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wójt Gminy Kozłów
/-/ Stanisław Pluta


04.11.2010 r. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOZŁOWIE

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOZŁOWIE Z DNIA 4 LISTOPADA 2010 R. O PRZYZNANYCH NUMERACH DLA LIST KANDYDATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH DO RADY GMINY KOZŁÓW ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R. DO POBRANIA TUTAJ.


02.11.2010 r. KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOZŁOWIE

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W KOZŁOWIE ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU 4 LISTOPADA 2010 ROKU O GODZINIE 15.00 W MAŁEJ SALI NARAD URZĘDU GMINY KOZŁÓW ODBĘDZIE SIĘ PUBLICZNE LOSOWANIE SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010

Informacja o zgłoszonych listach kantydatów.


02.11.2010 r. KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOZŁOWIE

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOZŁOWIE O LOSOWANIU NUMERÓW LIST

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W KOZŁOWIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 4 LISTOPADA 2010 ROKU O GODZ. 14 W MAŁEJ SALI NARAD URZĘDU GMINY KOZŁÓW ODBĘDZIE SIĘ PUBLICZNE LOSOWANIE NUMERÓW LIST KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRE ZAREJESTROWAŁY KANDYDATÓW DO RADY GMINY KOZŁÓW.


02.11.2010 r. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 29 października 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


29.10.2010 r. Szkolenie WUP Kraków

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Andrzej Martynuska wraz z Przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierzem Barczykiem zapraszają na II edycję spotkania ROZWIŃ SWOJĄ GMINĘ. Informacja o szkoleniu tutaj .


25.10.2010 r. Nowa informacja dot. składania oświadczeń

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ LUSTRACYJNYCH


20.10.2010 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

URZĄD GMINY KOZŁÓW INFORMUJE, ŻE DO 11 LISTOPADA 2010 R. PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI O USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DRUKI:

ZNAJDUJE SIĘ W URZĘDZIE GMINY KOZŁÓW, POKÓJ NR 4.


15.10.2010 r. Informacja o podziale Gminy Kozłów na okręgi wyborcze i obwody wyborcze

Podział Gminy Kozłówna Okręgi wyborcze został dokonany w roku 2002 uchwałą Rady Gminy i ma nadal moc obowiązującą - uchwała do pobrania

Podział Gminy Kozłów na Obwody głosowania został dokonany w roku 1998 uchwałą Zarządu Gminy i ma nadal moc obowiązującą - uchwała do pobrania


14.10.2010 r. Dzień Edukacji Narodowej

Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny.

Cz.Miłosz
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, realizacji zamierzeń i planów, oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.
Wójt Gminy
mgr Stanisław Pluta


12.10.2010 r. Wybory samorządowe 2010

Nowe wiadomości dotyczące wyborów samorządowych m. in. skład i godziny pracy Gminnej Komisji Wyborczej.


12.10.2010 r. Powszechny Spis Rolny 2010

Jeszcze tylko przez 6 dni na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) będzie udostępniony elektroniczny formularz spisowy, dzięki któremu będziecie Państwo mogli spisać się samodzielnie. Na stronie zamieszczona jest również szczegółowa instrukcja wypełniania formularza.
Infolinia (w godz.: poniedziałek - piątek 8-20, sobota i niedziela 8-18):

 • 800 800 800 z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne)
 • 22 44 44 777 z telefonów komórkowych (cena połączenia zgodnie z cennikiem operatora)


11.10.2010 r. Nowe aktualności biblioteki

Dnia 6 października 2010 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie odbyły się pierwsze warsztaty z projektu "Każdy przejaw życia jest teatrem".


06.10.2010 r. Wybory samorządowe 2010

Nowe informacje dotyczące wyborów samorządowych.


04.10.2010 r. Wniosek o przyznanie pomocy

Nadleśnictwo Miechów informuje o zamiarze złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" w ramach I Schematu działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Zainteresowani właściciele lasów położonych na terenie leśnictw: Trąby, Tunel, Sosnówka, Skała zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia Nadleśnictwu Miechów zamiaru uczestnictwa w operacji w terminie do dnia 29.10.2010 r.

Szczegóły dostępne tutaj.


30.09.2010 r. Odblaskowa Szkoła

Szkoła Podstawowa w Kozłowie wzięła udział w konkursie "ODBLASKOWA SZKOŁA" organizowanego m.in. przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolską Policję oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty.


29.09.2010 r. STOP PRZEMOCY

Przemoc - wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i przemoc psychiczną. (źródło: www.wikipedia.pl)
Jeżeli ty lub ktoś w twojej rodziny doświadczył przemocy zajrzyj tutaj - dowiesz się gdzie możesz uzyskać pomoc.


28.09.2010 r. Aktualizacja zakładki poświęconej wyborom

Zaktualizowano zakładkę poświęconom wyborom samorządowym. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do regularnego zaglądania.


23.09.2010 r. Eliminacje wojewódzkie Turnieju Orlika

W poniedziałek o godz. 10.00 na Orliku w Kozłowie odbędą się eliminacje wojewódzkie Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. W turnieju wezmą udział dzieci grupy młodzej z gmin:

 • Kozłów (Kamionka),
 • Książ Wielki,
 • Pałecznica,
 • Nowe Brzesko,
 • Gołcza (Szreniawa)
 • Miechów
Wszystkich chętnych zapraszamy do dopingowania swoich drużyn.


22.09.2010 r. Drugi Kozłowski Rowerowy Rajd Rodzinny

Wójt Gminy Kozłów wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Klubem Rowerowym "Bicykloman Kozłów", Stowarzyszeniem "Wszyscy Razem" oraz T.S. Energia Kozłów zapraszają na: Drugi Kozłowski Rowerowy Rajd Rodzinny.

Gwarantujemy atrakcyjne nagrody:

 • rower GIANT
 • 2 rowery górskie,
 • piłka nożna,
 • wyposażenie rowerowe,
 • i inne upominki
oraz ognisko po zakończeniu rajdu.

Startujemy o 26 września 2010 r. o godz. 14.00 spod budynku GOK w Kozłowie.

Wpisowe - 4 zł przed rozpęczęciem imprezy.
Program imprezy, regulamin, trasa oran inne ciekawe informacje na stronie współorganizatora rajdu klub "BICYKOMAN KOZŁÓW"


20.09.2010 r. Wybory samorządowe 2010

Już tradycyjnie uruchamiamy podstronę poświęconą wyborom tym razem samorządowym.
Zapraszamy do odwiedzenia podstrony tutaj.


14.09.2010 r. Turniej ORLIKA o Puchar Premiera Donalda Tuska

Orlik w naszej gminie został zgłoszony do udziału w Tutnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.
W dniu 15 września tj. środa odbedą się eliminacje gminne w następujących kategoriach wiekowych:

 • 10 - 11 lat - w godz. 1100 1200
 • 12 - 13 lat - godz. 1230
Zwycięzcy eliminacji gminnych bedą uczestniczyć w eliminacjach wojewódzkich.
Organizatorem eleminacji gminnych jest animator sportu - Jacek Pęczkowski

Szczegóły dotyczące turnieju na stronie www.turniejorlika.pl.


01.09.2010 r. Powszechny Spis Rolny 2010 będzie przeprowadzany od 1 września do 31 października br.

Od 1 września do 17 października br. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) będzie udostępniony elektroniczny formularz spisowy, dzięki któremu będziecie Państwo mogli spisać się samodzielnie. Na stronie zamieszczona zostanie również szczegółowa instrukcja wypełniania formularza.


01.09.2010 r. Nowe aktualności na stronie biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Realizuje projekt systemowy Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Każdy przejaw życia jest teatrem"


Projekt realizowany: 01.09.2010 r. - 31.12.2010 r.


31.08.2010 r. Wywiad z Wójtem Gminy w Dzienniku Polskim

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem opublikowanym przez Dziennik Polski.

Kliknij tutaj aby przeczytać artykuł.


30.08.2010 r. Kolejny projekt otrzymał dofinansowanie

Z przyjemnością informujemy że projekt pod nazwą "Zrozumieć świat" został rekomendowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnić w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 uczniów gimnazjum w gminie Kozłów. Uczniowe będą mieli dodatkowe zajęcia z matematyki, nauk, matematyczno - przyrodniczych, zajęcia z przedsiębiorczości, pogadankę z doradcą zawodowym.

Dofiansowanie projektu 138 195,00 zł co stanowi 100 % wartości projektu.


30.08.2010 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

w terminie od 1 września 2010 r. do 30 września 2010 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2010 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2010 r. wynosi 73,10 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie 2 - 30 listopada 2010 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2010 r.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Wzór wniosku: pobierz


26.08.2010 r. Syndyk PZZ S.A. w Kozłowie ogłasza

Syndyk Przedsiębiorstwa Zbożowo _ Młynarskiego PZZ S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kozłowie Sygn. akt VIII GUp 16/09/S ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: kompleksu komercyjnych nieruchomości w Kozłowie o łącznej powierzchni 80.842,00 m2.

Ogłoszenie do pobrania tutaj.

Syndyk Przedsiębiorstwa Zbożowo _ Młynarskiego PZZ S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kozłowie Sygn. akt VIII GUp -16/09/S ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego (do dnia 5 12 2089 r.) działek nr 369/1 i 369/2 z własnością budynków i budowli znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości położonej w Miechowie przy ul. Podmiejskiej.

Ogłoszenie do pobrania tutaj.


24.08.2010 r. Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Miechowskie Stowarzyszenie Gmin "JAKSA" LGD zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące udziału w programie Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej. Czym jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna ma wiele twarzy _ tworzą ją:

 • organizacje pozarządowe, które sprzedają swoje produkty i usługi dzięki czemu mogą realizować swoje cele i stabilnie funkcjonować bez koniczności zdobywania na to dodatkowych środków finansowych od sponsorów
 • spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, kluby integracji społecznej i inne organizacje, które pomagają osobom potrzebującym aktywnie angażując je w pracę nad poprawą własnej sytuacji społecznej i zawodowej
Ale to nie wszystko! ekonomia społeczna może stanowić także szansę na rozwój wspólnot lokalnych. W jaki sposób? Mieszkańcy najlepiej znają swoje środowisko _ zapał i możliwości ludzi oraz potencjał miejsca w którym żyją, np. przyrodę, kulturę, unikatowe tradycje i zwyczaje. Współpracując ze sobą mogą wykorzystać te mocne strony, aby rozwijać lokalną przedsiębiorczość, tworzyć miejsca pracy i promować swój region. Do takich działań zachęca Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych uruchamiając Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej. Udział w nim:
 • pomoże zdiagnozować potencjał lokalnej społeczności
 • pozwoli wybrać najlepsze formy i kierunku rozwijania przedsiębiorczości społecznej
 • ułatwi mobilizowanie ludzi do współdziałania
Na program składa się: 8 dni szkoleń, indywidualne konsultacje specjalistyczne, wizyty studyjne pokazujące jak w praktyce działają przedsiębiorstwa społeczne, pomoc przy prowadzeniu księgowości w nowopowstałych organizacjach oraz wsparcie Animatorów podczas realizacji programu. Jeśli zatem_.
 • aktywnie działasz na rzecz swojego środowiska
 • masz pomysł na rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości i znalezienie dodatkowych źródeł dochodów
 • chcesz założyć organizację pozarządową lub inny podmiot ekonomii społecznej, np. spółdzielnię socjalną czy zakład aktywności zawodowej
Zgłoś się do nas! Poznając ekonomię społeczną _ obudzisz aktywność w Twoim środowisku
Aby dowiedzieć się więcej o ekonomii społecznej i o tym jak w praktyce wykorzystać możliwości, które daje oraz o samym programie zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych _ organizatorami projektu. Spotkanie zorganizowane zostanie we współpracy z Miechowskim Stowarzyszeniem Gmin "JAKSA" LGD i odbędzie się 26 sierpnia 2010 r. o godzinie 15.00 w biurze Stowarzyszenia przy ul. Targowej 6/3. Więcej informacji znajdziesz także na stronie www.bis-krakow.pl oraz pod numerem telefonu 12 412 15 24.
Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej jest jednym z działań prowadzonych w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej.


06.08.2010 r. Konkurs Grantowy Równać Szanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2011 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości. Termin składania wniosków upływa 12 października 2010 r. Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl


05.08.2010 r. Informacja na temat wykonania budżetu

Informacja na temat wykonania budżetu za drugi kwartał 2010 roku dostępna jest tutaj.


05.08.2010 r. Informacja na temat Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku.

Powszechny Spis Rolny zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 31 października 2010 roku na terenie całego kraju. PSR 2010 zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Użytkownicy gospodarstw rolnych osób fizycznych, a w razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym, obowiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym. Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne  przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej. Zbieranie danych będzie następowało za pomocą pobierania danych ze źródeł administracyjnych (systemy informacyjne administracji publicznej), a także od podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz od dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, samospisu internetowego, polegającego na sprawdzeniu w określonym terminie danych uzyskanych ze źródeł administracyjnych i ich skorygowaniu oraz uzupełnieniu brakujących informacji, wywiadu telefonicznego prowadzonego przez ankietera statystycznego oraz wywiadu realizowanego przez rachmistrza spisowego u użytkownika gospodarstwa rolnego. Rachmistrze spisowi składając wizytę rolnikowi muszą posiadać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator. Podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 będą zbierane informacje: według stanu na 30 czerwca 2010 r. o godz. 24.00 (prosimy o zapamiętanie lub zapisanie informacji o swoim gospodarstwie rolnym)

 • użytkowanie gruntów
 • powierzchnia zasiewów,
 • pogłowie zwierząt gospodarskich,
 • prowadzenie działalności rolniczej,
 • ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze z 12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.
 • struktura dochodów gospodarstwa domowego,
 • aktywność ekonomiczna,
 • zużycie nawozów mineralnych, wapniowych,
 • prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym.
Więcej informacji dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego 2010 dostępne są tutaj.


13.07.2010 r. NABÓR DZIECI DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego


W dniach 01.08.2010r. - 24.08.2010r. odbędzie się rekrutacja dzieci w wieku 3-5 lat do punktów przedszkolnych w Kamionce i w Przybysławicach w ramach projektu "Moje Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Kozłowie, Kozłów 60, 32-241 Kozłów oraz na stronie internetowej www.przedszkole.kozlow.pl.


13.07.2010 r. GOPS poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisku: Pracownik Socjalny (nieaktualne)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie
Informuje,że poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisku: Pracownik Socjalny
Osoba musi spełniać minimum jeden z następującyh warunków

 1. posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. ukończyć studia wyzsze na kierunku praca socjalna;
 3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończy studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  • pedagogika
  • pedagogika specjalna
  • politologia
  • polityka społeczna
  • psychologia
  • socjologia
  • nauki o rodzinie
oraz posiadać min. 1 rok doświadczenia na stanowisku

Wymagane dokumenty:
 • życiorys / CV /,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, / uwierzytelnione kserokopie lub odpisy/
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- u Kadrowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • kserokopie świadectw pracy /uwierzytelnione/
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie GOPS w Kozłowie lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy w Kozłowie .


13.07.2010 r. GOPS poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisku: Główna Księgowa GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie

Informuje,że poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisku: Główna Księgowa GOPS

Osoba musi spełniać minimum jeden z następującyh warunków

 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości budżetowej,
 2. posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy ,wydane na podstawie odrębnych przepisów
oraz
 • Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • Posiada obywatelstwo polskie,
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • Posiada umiejętność: obsługi komputera, korzystania z poczty elektronicznej i internetu.
Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny,
 • Życiorys (CV),
 • Dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności o umieszczeniu imienia i nazwiska w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie GOPS w Kozłowie lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy w Kozłowie.


08.07.2010 r. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI POŁOŻONEJ W MARCINOWICACH.

Wojt Gminy Kozłów, działając na podstawie par. 12 Rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informuje, że w dniu 6 lipca 2010 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Kozłów przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Marcinowice.
Więcej informacji na stronie BIP.


07.07.2010 r. Sprzedaż PZZ Kozłów

Syndyk Przedsiębiorstwa Zbożowo _ Młynarskiego PZZ S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kozłowie Sygn. akt VIII GUp 16/09/S ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

kompleksu komercyjnych nieruchomości w Kozłowie o łącznej powierzchni 80.842,00 m2

Przedmiotem sprzedaży są:

 • Prawa do użytkowania wieczystego do dnia 5 12 2089 r. działek o powierzchni 68.266,00 m2 dla których Sąd Rejonowy w Miechowie prowadzi księgi wieczyste numer: KR1M / 00009882 / 1, KR1M / 00041577 / 6, KR1M / 00017617 / 2, KR1M / 00029354 / 7, KR1M / 00026115 / 9, KR1M / 00041425 / 6, KR1M / 00041576 / 9, KR1M / 00041424/ 9, KR1M / 00040724 / 5
 • Prawa własności działek o powierzchni; 12.576,00 m2 wraz z własnością budynków i budowli znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Miechowie prowadzi księgi wieczyste numer: KR1 M / 00039792 / 2, KR1M / 00040193 / 3, KR1M/00046228/0.
Podstawą prawną sprzedaży nieruchomości są: art. 701-704 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 320_322 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze ( Dz.U. Nr 60 poz 535 ze zm. dalej Prun ) oraz warunki przetargu zatwierdzone postanowieniem Sędziego-Komisarza z dnia 28.06.2010 r.
Cena wywoławcza wynosi: 1 446 166,00 zł netto(słownie: jeden milion czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych, 00/100)

 1. Warunkiem przyjęcia i rozpoznania oferty jest:
  1. złożenie pisemnej, spełniającej wymogi formalne oferty z ceną co najmniej równą cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu przesyłką poleconą na adres : Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, pawilon K, pok. 218, z dopiskiem na kopercie _Przetarg ofertowy dla nieruchomości położonej w Kozłowie - NIE OTWIERAĆ, w terminie do dnia 4 sierpnia 2010 r.
  2. wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 144 616,60 zł ( słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sześćset szesnaście złotych , 60/100) na rachunek bankowy masy w Banku BPH S.A. Oddział w Krakowie nr: 12 1060 0076 0000 3200 0136 9547 z dopiskiem _Przetarg" najpóźniej do dnia w którym upływa termin składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Rozstrzygnięcie przetargu. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w Krakowie, ul. Przy Rondzie nr 7, w dniu 10 08 2010 r. o godzinie 1300 w pawilonie K, w sali nr 222.
 3. Zasady zwrotu wadium
  1. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
  2. Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent którego oferta została przyjęta nie dokona wpłaty całej pozostałej części ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie dwóch miesięcy od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty.
 4. Umowa sprzedaży powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego _ Komisarza.
Szczegółowe informacje dotyczące wymogów formalnych oferty, niezbędnych oświadczeń oraz warunków przetargu uzyskać można w biurze syndyka w Krakowie przy ul. Św. Krzyża 17/36-37, 31-023 Kraków oraz telefonicznie pod nr (012) 292 01 60, (012) 292 30 08 lub 0 602-236-627 lub za pośrednictwem emaila: kancelaria@mediator.krakow.pl


07.07.2010 r. UWAGA - WAŻNE

UWAGA - WAŻNE Urząd Gminy w Kozłowie nie prowadzi pośrednictwa pomiędzy przedstawicielami Otwartych Funduszy Emerytalnych a pracownikami lub stażystami, w związku z czym nie udziela się akwizytorom Funduszy informacji o zatrudnieniu pracowników lub stażystów.


06.07.2010 r. Ostrzeżenie o burzach

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział w Krakowie ostrzega o możliwości wystąpienia Burz z gradem od godz. 12:00 dnia 06.07.2010 do godz. 20:00 dnia 06.07.2010.
Przewiduje się: wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą 10-15 mm, lokalnie 25-35 m, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h.
Możliwe skutki: Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych; zagrożenie pożarowe: szkody w uprawach rolnych; zagrożenie życia od uderzenia piorunów; utrudnienia na terenach zurbanizowanych; utrudnienia komunikacyjne; lokalne zalania.


06.07.2010 r. Wakacje z biblioteką

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie zaprasza wszystkie dzieci na spędzenie wolnego wakacyjnego czasu z biblioteką.


04.07.2010 r. Wyniki drugiej tury wyborów w Gminie Kozłów

Imię i nazwisko kandydata
%
Jarosław Kaczyński
72.25
Bronisław Komorowski
27.75

Frekwencja w Gminie Kozłów: 44.88 %


01.07.2010 r. Plan GOK na WAKACJE 2010

Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie na rozpoczynające się właśnie wakacje przygotował moc atrakcji dla wszystkich, którzy pozostali w naszej gminie oraz dla tych, którzy nas w te wakacje odwiedzą.

ZAPRASZAMY


01.07.2010 r. Umowa w sprawie dofinansowania budowy Szkoły podpisana

25 czerwca 2010 r. członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak i przedstawiciele gminy Kozłów podpisali umowę na dofinansowanie Budowy Szkoły Podstawowej w Kozłowie. Całkowity koszt inwestycji, która rozpoczęła się w lutym br., wyniesie prawie 4,2 mln zł, a dofinansowanie przyznane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to blisko 3 mln zł. Projekt budowy szkoły podstawowej w Kozłowie powstał w celu stworzenia młodzieży szkolnej z terenu gminy odpowiednich warunków kształcenia, w których uczniowie uzyskają dobre przygotowanie do dalszej edukacji.źródło:www.malopolskie.pl

23.06.2010 r. Informacja PKW

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. do pobrania tutaj.


20.06.2010 r. WYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH - I TURA W GMINIE KOZŁÓW

Imię i nazwisko rezultat (%)
Jarosław Kaczyński 50,16
Grzegorz Napieralski 21,79
Bronisław Komorowski 17,78
Andrzej Lepper 3,63
Waldemar Pawlak 3,19
Janusz Korwin-Mikke 1,38
Andrzej Olechowski 0,69
Marek Jurek 0,63
Bogusław Ziętek 0,44
Kornel Morawiecki 0,31


Frekwencja w Gminie Kozłów 39,4 %.


18.06.2010 r. Podziękowania dla strażaków

Szanowni Druhowie Strażacy
Ochotniczych Straży Pożarnych

W imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Kozłów składam serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc udzieloną mieszkańcom naszej Gminy poszkodowanym w wyniku zalania i podtopień domostw i gospodarstw spowodowanych intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w maju i czerwca br.

Wasze ogromne zaangażowanie i aktywność pozwoliły ograniczyć straty, które mogły być dużo poważniejsze. Jeszcze raz okazało się, że w obliczu nieszczęścia potraficie być solidarni z osobami potrzebującymi pomocy.

Z wyrazami najwyższego szacunku dla Waszej społecznej służby

Stanisław Pluta
Wójt Gminy Kozłów

Kozłów, czerwic 2010 r.


18.06.2010 r. Przegląd koni

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że organizuje wiosenne przeglądy hodowlane koni.

Do pobrania pismo w przedmiotowej sprawie tutaj (2.2 MB) z termianami oraz miejscowościami, w których będą przeprowadzane przeglądy.


14.06.2010 r. Otwarcie Orlika

W dniu 11 czerwca 2010 r. Pan Krzysztof Kępa - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Mieczysław Bertek - Starosta Powiatu Miechowskiego, Dariusz Marczewski - Członek zarządu Starostwa Powiatowego oraz Wójt Gminy Kozłów dokonali uroczystego przecięcia wstęgi otwierającego kompleks sportowy wybudowany w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".

Zobacz galerię zdjęć


10.06.2010 r. Nowa galeria zdjęć

Nowa galeria Gminy Kozłów. Zapraszamy do zapoznania się z nową formą prezentacji zdjęć.


07.06.2010 r. UWAGA! Udostępnienie spisu wyborców

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz 544 z późniejszymi zmianami), Urząd Gminy Kozłów informuje, że w dniu 14 czerwca 2010 r. w godz. od 8:00 do 14:00 w pokoju nr 4 (Biuro Ewidencji Ludności) zostanie udostępniony spis wyborców sporządzony do WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wójt Gminy Kozłów
/-/ Stanisław Pluta
Wniosek do pobrania w formatach: doc, pdf, odt.


02.06.2010 r. Wybory Prezydenckie

Nowe aktualności na zakładce poświęconej wyborom prezydenckim:

 • ZARZĄDZENIE NR 65/2010 WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


02.06.2010 r. Nabór na rachmistrzów spisowych

POWSZECHNY SPIS ROLNY (PSR 2010) 1 WRZEŚNIA - 31 PAŹDZIERNIKA 2010 roku

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
1-16 czerwca 2010 r.
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych będzie przeprowadzony w terminie od 1 do 16 czerwca 2010 r. przez Gminne Biuro Spisowe (pokój nr 12 oraz 2-4).
 1. Rachmistrze spisowi powołani będą przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego (po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej). Szkolenia odbędą się w terminach od 20 czerwca 2010 r. do 31 lipca 2010 r.
 2. Kandydaci na rachmistrzów spisowych zobligowani będą do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach na temat posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 3. Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony przez Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.
 4. Rachmistrz spisowy w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostanie wyposażony w urządzenia typu hand-held.
Kandydat na rachmistrza spisowego
 1. Musi mieć ukończone 18 lat.
 2. Wykształcenie co najmniej średnie, wskazane jest aby rachmistrzami byli studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych, ekonomicznych lub innych (do ukończenie 26 lat).
 3. Posiadająca dobrą umiejętność obsługi komputera.
 4. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy, w której będzie dokonywać spisu.
 5. Powinien być sprawny fizycznie, posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady.
 6. Powinien być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas przeprowadzania rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.
 7. Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie.
 8. Kandydat na rachmistrza spisowego musi złożyć podanie, Curriculum Vitae oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).
Tylko osoby, które podczas egzaminu kończącego szkolenie wykażą się dostateczną wiedzą, zostaną zakwalifikowane na rachmistrzów spisowych.
Zobacz ulotkę rachmistrza


02.06.2010 r. Przetarg na sprzedaż nieruchomości.

Wojt Gminy Kozłow, powiat miechowski podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Marcinowicach. Szczegóły na stronie BIP .


19.05.2010 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedania

Wójt Gminy Kozłów, pow. miechowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Kozłowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Działka Nr 1029 o pow. 900 m2, niezabudowana.


18.05.2010 r. Kolektory słoneczne

W wiązku z licznymi wątpliwościami i związanymi z nimi pytaniami publikujemy podstawowe parametry projektowanej instalacji solarnej:

 • dwa kolektory słonecznych o powierzchni netto ok. 4,6 m2
 • zasobnik biwalentny (dwuwężownicowy) o poj. 250 l.
 • grupa pompowa solarna
 • regulator solarny
 • osprzęt i armatura
Inne parametry techniczne techniczne tutaj.

W związku z powyższym przedłużamy termin podpisywania umów do dnia 19.05.2010 do godz. 13.00.


17.05.2010 r. Kolejne opady

W dniu dzisiejszym w na terenie Powiatu Miechowskiego zapowiadane są kolejne intensywne opady deszczu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.


14.05.2010 r. Kolektory słoneczne

W zwiążku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych w ramach projektu Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Kozłów, w ramach działania 7.2 MRPO informuję, że zakładany wkład własny montażu kolektora wynosi ok 34 % ogólnej wartości jego zakupu i montażu. Wzrost udziału procentowego w stosunku do pierwotnie zakładanego (15 %) spowodowany jest faktem, że właściciel domu musi sam pokryć dofinansowanie instalacji wewnętrznej, która jest kosztem niekwalifikowanym w projekcie. Natomiast kosztem kwalifikowanym jest zakup i montaż urządzeń zewnętrznych. Przyjmując zatem, że wartość kolektora wynosi 9 294,54 zł (kwota oszacowana przez firmę przygotowującą na zlecenie gminy wniosek) udział mieszkańca w tych kosztach powinien wynosić ok. 3079,02 zł. Jednak, biorąc pod uwagę możliwość powstania innych nieprzewidzianych w tej chwili kosztów oraz ewentualnej zmiany cen w okresie realizacji projektu tj. w latach 2011 - 2013 kwota ta zostaje powiększona o 1500,00 zł stanowiące koszt innych wydatków tj. razem 4579,02 zł. W przypadku niższych kosztów montażu i innych wydatków nadwyżka wpłaty zostanie zwrócona

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania Gmina przygotowała wzór umowy, który w przypadku zainteresowania powyższą inwestycją każdy mieszkaniec winien podpisać w Urzędzie Gminy do 18 maja br.

Celem podpisania umowy konieczna jest obecność właścicieli lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Umowa dostępna jest w Urzędzie Gminy w Kozłowie, po. nr 12. Można także zapoznać się z jej treścią tutaj.


07.05.2010 r. Prasa o Gminie Kozłów

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie pragnie poinformować, że wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pt. "Każdy przejaw życia jest teatrem" przeszedł pomyślnie ocenę merytoryczną. Kwota o którą wnioskowaliśmy to 34.740 zł.

27.04.2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej zorganizowano imprezę finałową projektu "Tu i Teraz". Pani Kierownik podziękowała za udział w projekcie wszystkim uczestnikom. Prezentację z całości projektu przygotowali pracownicy biblioteki natomiast część artystyczną Gminny Ośrodek Kultury. Pan Wójt Stanisław Pluta podziękował i wręczył uczestnikom projektu dyplomy i upominki.


07.05.2010 r. Aktualności GBP w Kozłowie

Nowe aktualności na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.


05.05.2010 r. Spotkanie z Jarosławem Gowinem

W dniu 11.05.2010r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Kozłów odbędzie się spotkanie z Jarosławem Gowinem Posłem na Sejm RP, Markiem Sową Vicemarszałkiem Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Marcinem Bielówka Zastępcą Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


30.04.2010 r. Dyrektorzy Szkół nagrodzeni

W uznaniu zasług Pani Dyrektor Wiesławy Dowolskiej oraz Ireny Madej, które wielokrotnie uczestniczyły w Akcjach proekologicznych. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach odznaczył w/w Panie oraz Panią Małgorzatę Borycką - Antolka i Martę Czapla - Pstroszyce - Brązową Odznaką "Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny"

Na zdjęciu od lewej; Edward Byszewski KŁ Leśnik Kraków, Marta Czapla SP Pstroszyce, Wiesława Dowolska SP Kozłów, Małgorzata Borycka SP Antolka, Irena Madej SP Przybysławice, Mirosław Głogowski członek Zarządu "Łowiec Polski".


26.04.2010 r. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK POŁOŻONYCH W KOZŁOWIE.

Wojt Gminy Kozłow, działając na podstawie 12 Rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informuje, że w dniu 22 kwietnia 2010 roku w Urzędzie Gminy Kozłow przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonych w miejscowości Kozłow.

Szczegóły na stronie BIP.


26.04.2010 r. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI POŁOŻONEJ W MARCINOWICACH.

Wojt Gminy Kozłow, działając na podstawie 12 Rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informuje , że w dniu 22 kwietnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kozłow został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Marcinowice.

Szczegóły na stronie BIP.


26.04.2010 r. Wykonanie projektu wykonawczego budowy szkoły podstawowej w Kozłowie

Wójt Gminy Kozłów ogłasza przetarg na zadanie:

Wykonanie projektu wykonawczego budowy szkoły podstawowej w Kozłowie w ramach projektu pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Kozłowie, szansą na wyrównywanie różnic w dostępie do edukacji dzieci z terenów wiejskich - etap II.

Szczegóły na stronie BIP.


21.04.2010 r. Nowy regulamin Orlika w Kozłowie

Z dniem 20.04.2010 wchodzi w życie nowy Regulamin korzystania z obiektu sprotowego wykonanego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012". Regulamin można przeczytać na terenie obiektu, a także zapoznać się w zakładce poświęconej obiektowi.
Udostępniamy również telefon kontaktowy służący do rezerwacji obiektu:

790 405 697.


21.04.2010 r. Odnowa centrum wsi Kozłów

Wójt Gminy Kozłów ogłasza przetarg na zadanie:
Odnowa centrum wsi Kozłów poprzez zagospodarowanie terenu wraz z budową elementów małej architektury wokół obiektów użyteczności publicznej.

Szczegóły na stronie BIP.


16.04.2010 r. W niedzielę pogrzeb Prezydenta
Ostatnie przemówienie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Szanowni Przedstawiciele Rodzin Katyńskich! Szanowni Państwo!

W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy polskich jeńców z obozów i więzień NKWD zostało zamordowanych. Tej zbrodni ludobójstwa dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego. Sojusz III Rzeszy i ZSRR, pakt Ribbentrop-Mołotow i agresja na Polskę 17 września 1939 roku znalazły swoją wstrząsającą kulminację w zbrodni katyńskiej. Nie tylko w lasach Katynia, także w Twerze, Charkowie i w innych, znanych i jeszcze nieznanych miejscach straceń wymordowano obywateli II Rzeczypospolitej, ludzi tworzących podstawę naszej państwowości, nieugiętych w służbie ojczyzny. W tym samym czasie rodziny pomordowanych i tysiące mieszkańców przedwojennych Kresów były zsyłane w głąb Związku Sowieckiego, gdzie ich niewypowiedziane cierpienia znaczyły drogę polskiej Golgoty Wschodu. Najbardziej tragiczną stacją tej drogi był Katyń. Polskich oficerów, duchownych, urzędników, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej zgładzono bez procesów i wyroków. Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata. Zdeptano ich godność jako żołnierzy, Polaków i ludzi. Doły śmierci na zawsze miały ukryć ciała pomordowanych i prawdę o zbrodni. Świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, do opłakania i godnego upamiętnienia najbliższych. Ziemia przykryła ślady zbrodni, a kłamstwo miało wymazać ją z ludzkiej pamięci. Ukrywanie prawdy o Katyniu _ efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili _ stało się jednym z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce: założycielskim kłamstwem PRL. Był to czas, kiedy za pamięć i prawdę o Katyniu płaciło się wysoką cenę. Jednak bliscy pomordowanych i inni, odważni ludzie trwali wiernie przy tej pamięci, bronili jej i przekazywali kolejnym pokoleniom Polaków. Przenieśli ją przez czas komunistycznych rządów i powierzyli rodakom wolnej, niepodległej Polsce. Dlatego im wszystkim, a zwłaszcza Rodzinom Katyńskim, jesteśmy winni szacunek i wdzięczność. W imieniu Rzeczypospolitej składam najgłębsze podziękowanie za to, że broniąc pamięci o swoich bliskich, ocaliliście Państwo jakże ważny wymiar naszej polskiej świadomości i tożsamości. Katyń stał się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruł relacje między Polakami i Rosjanami. Sprawmy, by katyńska rana mogła się wreszcie w pełni zagoić i zabliźnić. Jesteśmy już na tej drodze. My, Polacy, doceniamy działania Rosjan z ostatnich lat. Tą drogą, która zbliża nasze narody, powinniśmy iść dalej, nie zatrzymując się na niej ani nie cofając. Wszystkie okoliczności zbrodni katyńskiej muszą zostać do końca zbadane i wyjaśnione. Ważne jest, by została potwierdzona prawnie niewinność ofiar, by ujawnione zostały wszystkie dokumenty dotyczące tej zbrodni. Aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej. Domagamy się tych działań przede wszystkim ze względu na pamięć ofiar i szacunek dla cierpienia ich rodzin. Ale domagamy się ich także w imię wspólnych wartości, które muszą tworzyć fundament zaufania i partnerstwa pomiędzy sąsiednimi narodami w całej Europie.

Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym i pomódlmy się nad ich głowami. Chwała bohaterom! Cześć Ich pamięci!


źródło: rzeczpospolita.pl

W niedziele o godzinie 14.00 w Krakowie odbędzie się pogrzeb Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Już od soboty wystąpią utrudnienia w ruchu na terenie całego Krakowa. PKP uruchomi dodatkowe pociągi dowożące chętne osoby uroczystości pogrzebowe. Szczegółe informacje na stronie www.pkp.pl.


16.04.2010 r. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kozłów

Wójt Gminy Kozłów ogłasza przetarg na zadanie:
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kozłów w miejscowościach: Rogów, Przybysławice, Karczowice, Marcinowice oraz odcinków wodociągu w m. Bryzdzyn, Kozłów, Wierzbica, Kępie i przydomowej oczyszczalni ścieków w Przybysławicach.

Szczegóły na stronie BIP.


10.04.2010 r. Śmierć Prezydenta RP i 95 innych osób ważnych dla Państwa Polskiego

Na pokładzie samolotu TU-154, który rozbił się na lotnisku w Smoleńsku było 96 osób. Do katastrofy doszło o godz. 08.56. Najprawdopodobniej wszyscy pasażerowie samolotu nie żyją. Polska delegacja leciała na obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. W związku z katastrofą, w całym kraju odwoływane są imprezy rozrywkowe i sportowe. Flaga narodowa na Pałacu Prezydenckim została opuszczona do połowy masztu.

Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar.


01.04.2010 r. Odnowa centrum wsi Kozłów

Wójt Gminy Kozłów ogłasza przetarg na zadanie:
Odnowa centrum wsi Kozłów poprzez zagospodarowanie terenu wraz z budową elementów małej architektury wokół obiektów użyteczności publicznej.

Szczegóły na stronie BIP.


01.04.2010 r. Sukces wniosku na budowę Szkoły Podstawowej!!!

W dniu 30 marca 2010 r Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził liste rakningową wniosków o dofinansowanie w ramach schematu 6.2 B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wniosek Gminy Kozłów Budowa Szkoły Podstawowej w Kozłowie znalazł się na 23 pozycji z 53 projektów, które otrzymały dofinansowanie.
Wartość przyznanego dofinansowania to kwota 2 924 157,55 zł.
Przypominamy, że w poprzednim etapie ocene formalną i merytoryczną przeszło 126 wniosków.


01.04.2010 r. Infofmacja na temat godzin pracy Urzędu Gminy

Informujemy, że w dniu 02.04.2010 roku tj. piątek Urząd Gminy w Kozłowie pracuje w godz. 0700 - 1200.


30.03.2010 r. Infofmacja dla przedsiębiorców

Uprzejmie przypomina się, że każdy przedsiębiorca prowadzący ewidencję odpadów zobowiązany jest do przekazania Marszałkowi Województwa Małopolskiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku tych odpadów oraz danych o komunalnych osadach ściekowych. Termin składania za rok 2009 upływa dnia 31 marca 2010r. Zestawienia należy przedłożyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007r w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporzadzenia i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U.z 2007r, Nr 101,poz.685)

Formularze do pobrania:
www.malopolskie.pl/odpady


26.03.2010 r. Godzina dla ziemi

Ta godzina ma być symbolem. Chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważne jest dbanie o klimat naszej planety i o ochronę jej środowiska naturalnego. Dlatego przyłączamy się do akcji i zachęcamy wszystkich mieszkańców Małopolski do symbolicznego zgaszenia światła w sobotę (27 marca) między godz. 20.30 a 21.30. Razem z nami tę godzinę spędzą miliony ludzi na całej Ziemi. "Godzina dla Ziemi" to akcja społeczna zainicjowana przez organizację ekologiczną WWF. Po raz pierwszy odbyła się w roku 2007 w Sydney. Dwa lata temu w akcji wzięło już udział 100 milionów ludzi w 35 krajach. W sobotę (27 marca) w godz. 20.30 - 21.30 zgaszone zostanie oświetlenie budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do "Godziny dla Ziemi".

źródło: www.malopolska.uw.gov.pl


26.03.2010 r. Aktywizacja osób bezrobotnych

Począwszy od 1 listopada 2009 r. Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. - Lider projektu w partnerstwie z 4 Urzędami Pracy woj. małopolskiego rozpoczyna realizację projektu RESTART - "Program aktywizacji zawodowej osób w wieku +45" współfinansowanego przez Unię Europejką w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


26.03.2010 r. ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2010

Pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Miechowie wspólnie ze Szpitalem Św. Anny w Miechowie i Specjalistą ds. Szkoleń i Promocji Zdrowia organizują w związku z Hasłem Roku CZŁOWIEK I MIASTO "Zdrowie w mieście się liczy":

 1. Konferencję podsumowującą działalność prozdrowotną na rzecz społeczeństwa powiatu miechowskiego w minionym roku 2009 ( termin do ustalenia).
 2. W dniach 23-24 kwietnia zostanie przeprowadzona AKCJA Nieodpłatnych Badań:
  • Mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat (Mammobus-Centrum Med. Maszachaba)
  • Cytologia dla kobiet w wieku 25-59 lat (Poradnia Cytologiczna)
  • Spirometria dla palaczy- kobiet i męższczyzn. (Poradnia Przeciwgruźlicza)
Ponadto w Punkcie Informacyjnym w głównym wejściu do szpitala mieszkańcy będą mogli skorzystać z materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat:
 • Raka piersi i raka szyjki macicy.
 • Szkodliwości palenia tytoniu.
 • Profilaktyki HIV/AIDS.
 • Profilaktyki grypy.


22.03.2010 r. Kolektory słoneczne w Gminie Kozłów

Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu mieszkańców Gminy Kozłów tematem instalowania kolektorów słonecznych na indywidualnych budynkach mieszkalnych, Wójt Gminy Kozłów informuje, że Gmina przystępuje do podjęcia działań, związanych z pozyskaniem środków na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej. Każde gospodarstwo domowe, zdecydowane na instalację kolektora może liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85% wartości kolektora.


16.03.2010 r. Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Kozłów, powiat miechowski podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Marcinowicach

Szczegóły na stronie BIP.


16.03.2010 r. Przetarg ustny nieograniczony

Wojt Gminy Kozłow, powiat miechowski podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dwoch nieruchomości, położonych w Kozłowie.

Szczegóły na stronie BIP.


16.03.2010 r. Zatwierdzenie list rankingowych

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 11 marca 2010 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę zatwierdzającą listę rankingową projektów złożonych w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007 - 2013.
Oznacza to, że projekt:

"Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kozłów poprzez budowę sieci wodociągowej dla mieszkańców m. Bryzdzyn, Marcinowice, Karczowice, Rogów, Przybysławice, Kępie, Kozłowa i przydomowej oczyszczalni ścieków dla Szk. Podst. w Przybysławicach oraz zakup wozu asenizacyjnego."

został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków EFPROW w wysokości 3 248 807 złotych.


11.03.2010 r. Przetarg na Odnowę Centrum Wsi Kozłów

W dniu 10.03.2010 został ogłoszony przetarg na realizację zadania:
Odnowa centrum wsi Kozłów poprzez zagospodarowanie terenu wraz z budową elementów małej architektury wokół obiektów użyteczności publicznej.

Szczegóły na stronie BIP.


11.03.2010 r. Dzień Sołtysa !!!!

Wszystkim Paniom i Panom Sołtysom Gminy Kozłów z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Sołtysa życzę wszystkiego najlepszego, wytrwałości i sukcesów w niełatwej pracy na rzecz społeczności lokalnej, życzliwości i pomyślności w życiu codziennym

Wójt Gminy
Stanisław Pluta
wraz z pracownikami Urzędu Gminy


11.03.2010 r. Kolejny sukces !!

Dwa duże wnioski Gminy Kozłów:

 • Budowa hali widowiskowo - sportowej w Kozłowie,
 • Budowa Szkoły Podstawoej w Kozłowie, szansą na wyrównanie różnic w dostępie do edukacji dzieci z terenów wiejskich - etap II,
przeszły pozytywnie ostatni etap oceny merytorycznej.
Przypominamy, że wartość inwestycji w przypadku budowy Hali widowiskowo-sportowej wynosi 4 341 442,42 zł, a w przypadku budowy szkoły 4 177 367,95 zł. Wnioskowane kwoty dofinansowania wynoszą odpowiednio 2 999 936,69 zł oraz 2 924 157,55 zł.


11.03.2010 r. Harmonogram pracy PZOZ Kozłów

Publikujemy Harmonogram przyjęć lekarzy Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.


11.03.2010 r. Nowe aktualności GOK

Nowe aktualności Gminnego Ośrodka Kultury.


04.03.2010 r. Aktualności GBP

Nowe aktualności na stronach Gminnej Biblioteki Publicznej:


01.03.2010 r. Obchody Dnia Kobiet

Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie zaprasza na Dzień Kobiet.


26.02.2010 r. Zmiany w przepisach dotyczących wydawania paszportów

Od 19 lutego obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania paszportów. Zmiany dotyczą przede wszystkim paszportów dla dzieci.


23.02.2010 r. Spotkanie z Izabelą Klebańską

Dnia 18.02.2010r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie z okazji Roku Chopina odbyło się spotkanie Izabelli Klebańskiej - absolwentki Akademii Muzycznej w Łodzi z dziećmi klas podstawowych z gminy Kozłów.


19.02.2010 r. Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne szkolenie skierowane do małych przedsiębiorstw z terenu powiatu miechowskiego. W spotkaniu może jednak uczestniczyć każda osoba, która chce uzyskać dotację na rozwój istniejącej już firmy lub która chce pozyskać informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach programów pomocowych. Szkolenie dotyczyć będzie możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w istniejących przedsiębiorstwach w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Spotkanie prowadzić będą konsultanci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości odnośnie dotacji w ramach Działania 2.1 Schemat A i Działania 2.2 Schemat B Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz konsultanci Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podczas spotkania przedsiębiorcy pozyskają informacje na temat tego, jakiego rodzaju projekty mogą być współfinansowane, jakie koszty są kwalifikowane, ile wynosi wysokość wsparcia, jak należy wypełnić wniosek wraz z załącznikami oraz kiedy i gdzie go złożyć. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, w zakładce Bezpłatne szkolenia: http://www.mcp.malopolska.pl

Informacje o szkoleniu w Miechowie do pobrania tutaj.


16.02.2010 r. Nabory do punktu przedszkolnego w Przybysławicach

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYBYSŁAWICACH Poszukuje:

 • NAUCZYCIELA RELIGII,
 • NAUCZYCIELA RYTMIKI,
 • PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W RAMACH GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ,
 • LOGOPEDĘ,
 • NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO,
 • NAUCZYCIELA ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH.
Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są w pliku pdf do pobrania tutaj lub na stronie www.przedszkole.kozlow.pl.


16.02.2010 r. Nabory do punktu przedszkolnego w Kamionce

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAMIONCE Poszukuje:

 • NAUCZYCIELA RELIGII,
 • NAUCZYCIELA RYTMIKI,
 • PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W RAMACH GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ,
 • LOGOPEDĘ,
 • NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO,
 • NAUCZYCIELA ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH.
Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są w pliku pdf do pobrania tutaj lub na stronie www.przedszkole.kozlow.pl.


15.02.2010 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie dyżuruje przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Do dyspozycji mieszkańców jest w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 16.00. Spotkania odbywają się w sali 201, na I piętrze w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, przy ul. Basztowej 22. Sprawy mieszkańców województwa małopolskiego po spotkaniu z przedstawicielem przekazywane są do Biura Rzecznika Spraw Obywatelskich w Warszawie lub do Zespołu Terenowego w Katowicach. Na spotkania nie trzeba się wcześniej zapisywać. Porady udzielane są bezpłatnie.

źródło: www.malopolska.uw.gov.pl.


12.02.2010 r. Psycholog czeka........

Ruszył pierwszy w Polsce bezpłatny numer dla osób przeżywających kryzys emocjonalny. Pod numerem 116 123 od poniedziałku do piątku w godzinach od 1400 do 2200 będzie można uzyskać porady specjalistów. Rozmowa z konsultantem jest bezpłatna, czas rozmowy ze specjalistą jest nieograniczony. Osoby dzwoniące mają prawo do zachowania anonimowości. Dzwonić na tę linię telefoniczną może każdy,kto potrzebuje wsparcia i pomocy psychologicznej.


12.02.2010 r. Zaproszenie na spotkanie muzyczne z Izabellą Klebańską

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie z okazji Roku Chopinowskiego zaprasza na spotkanie muzyczne z Izabellą Klebańską klasy III i IV Szkół Podstawowych naszej Gminy. Ponadto wyniki konkursu "Moja Babcia, Mój Dziadzio" oraz relacja z "Ferii z biblioteką".


29.01.2010 r. Nowa strona GBP w Kozłowie

Uruchomiona została nowa strona Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie. Już teraz znajdą Państwo w niej takie udogodnienia jak:

 • katalog on-line, który zawiera większość pozycji znajdujących się w bibliotece,
 • galeria zdjęć,
 • a także najnowsze informacje o działalności biblioteki.
Wejdź do świata książek w Kozłowie klikając na link tutaj.


29.01.2010 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W dniu 26 stycznia 2010 zostały ogłoszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie:

Szczegóły na stronie BIP.


20.01.2010 r. Komunikaty Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zwraca się do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego:


15.01.2010 r. Co, gdzie, kiedy w naszej gminie w czasie ferii

Na stronach Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury zostały opublikowane "feriowe rozkłady jazdy".

Zobacz co możesz robić w FERIE ZIMOWE 2010.
Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc