Sobota, 18 września 2021 r. (261 dzień roku) , Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189711

(dla pracowników urzędu)
Archiwum aktualności z roku 2010
27.12.2012 r. Wpis do działalności regulowanej

Wójt Gminy Kozłów uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Kozłów prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Kozłów.27.12.2012 r. Czas Kozłowa w wersji on-line

Zachęcamy do czytania czasopisma wydawanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozłowie.
Oprócz wersji papierowej publikujemy wersję elektroniczną CZASU KOZŁOWA.15.12.2012 r. WAŻNA INFORMACJA O KONIECZNOŚCI WYPOWIEDZENIA UMOWY NA ODBIÓR ŚMIECI !!!!!!!!!

WŁAŚCICIELU LUB ZARZĄDCO NIERUCHOMOŚCI PAMIĘTAJ, ABY WYPOWIEDZIEĆ SWOJĄ UMOWĘ NA ODBIÓR ŚMIECI W ODPOWIEDNIM CZASIE !!!!!!

W związku z tym, że z dniem 1 lipca 2013 roku rusza nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, należy pamiętać, aby wypowiedzieć z odpowiednim wyprzedzeniem umowę zawartą do tej pory z podmiotem wywożącym odpady komunalne, tak aby umowa taka nie obowiązywała już od dnia 1 lipca 2013 roku.

Okresy wypowiedzenia umów mogą wynosić 3 miesiące lub nawet 6 miesięcy.

W przypadku 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy należy dokonać już do końca br tj. do dnia 31 grudnia 2012 roku.
W przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia należy dokonać do dnia 31 marca 2013 roku.

Niewypowiedzenie umowy skutkować może obciążeniem przez dotychczasową firmę jak i równoczesnym opłacaniem opłaty na rzecz Gminy, a więc ponoszenie wydatków podwójnie.

Kwestie zawierania i rozwiązywania umów cywilno-prawnych, o których mowa wyżej reguluje Kodeks cywilny.15.12.2012 r. Środki unijne dla Kozłowa

Z przyjemnością informujemy, że dwa wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 Odnowa i rozwój wsi złożone przez Gminę Kozłów na realizację zadań: "Budowa placu zabaw w miejscowości Kozłów" oraz "Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie" zostały rozpatrzone pozytywnie.

W ramach projektu "Budowa placu zabaw w miejscowości Kozłów" w okolicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie powstanie duży, ogólnodostępny plac zabaw wyposażony między innymi w: zestaw zabawowo - sprawnościowy, karuzelę, ławki z koszami na śmieci, huśtawki, itp. Cały obiekt zostanie ogrodzony.

Wnioskowana kwota pomocy: 60 563,00 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.


W ramach projektu "Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie" zostanie wykonana między innymi termomodernizacja, wymienione zostaną drewniane okna i drzwi, powstaną nowe schody wejściowe i przeprowadzone zostanie remont instalacji odgromowej.

Wnioskowana kwota pomocy: 84 765,00 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.


Termin realizacji obu zadań: 2014 rok.15.12.2012 r. Bezpłatny kurs spawacza

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zaprasza na: BEZPŁATNY KURS SPAWACZA
Więcej informacji w ulotce.10.12.2012 r. Odwołanie przetargu

Wójt Gminy Kozłów działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 roku , Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami ) odwołuje I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony do przeprowadzenia w dniu 19 grudnia 2012 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Kozłów - sala narad.

Więcej informacji na stronie BIP.07.12.2012 r. Godziny pracy Urzędu Gminy Kozłów

UWAGA!
W dniu 15.12.2012r tj. sobota Urząd Gminy
czynny w godz. 7.00 do 15.00.
W dniu 24.12.2012r tj. Wigilia Urząd Gminy nieczynny.04.12.2012 r. Zmiany w rozkładzie jazdy

Szanowni Państwo!

Od 9 grudnia pociągi kursujące na trasie Kielce - Katowice dojeżdżać będą tylko do Sławkowa, gdzie pasażerowie przesiądą się do autobusów lub pociągów, które zawiozą ich do Sosnowca. Stamtąd pociągiem będzie można dojechać do Katowic.

Na Śląsku przesiadki

Pociągi spółki Przewozy Regionalne, które do tej pory jeździły na tej trasie, od 9 grudnia będą kończyć bieg w Sławkowie. Taka sytuacja to skutek decyzji Województwa Śląskiego, które nie zgodziło się na dofinansowanie przewozów na własnym odcinku. Mając świadomość wagi tej sprawy dla pasażerów, już teraz informujemy o zmianach, jakie czekają po 9 grudnia 2012 r. podróżujących koleją na trasie Kielce - Katowice.

W Małopolsce modernizacja

Jednocześnie chcemy powiadomić, że w Małopolsce realizowany jest plan modernizacji kolejowego transportu pasażerskiego. W latach 2014 - 2015 na trasach kolejowych województwa małopolskiego jeździć będzie 20 nowych składów, które zastąpią tabor wyeksploatowany i przestarzały. Na ten cel Województwo Małopolskie przeznaczy 281 mln zł w najbliższych trzech latach. Równocześnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kontynuować będzie wymianę infrastruktury kolejowej (tory, trakcja). Dzięki temu pociągi będą jeździły szybciej, a podróż koleją będzie bardziej komfortowa.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
PRZEWOZY REGIONALNE


14.11.2012 r. Odnawialne źródła energii

Rozpoczął się nabór uczestników do projektu "Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach". Więcej informacji dostępne na stronie Instytutu Energetyki Odnawialnej: www.ieo.pl.


14.11.2012 r. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Wójt Gminy Kozłów informuje, że w dniu 13 listopada 2012 r. zakończono konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok."

Informacja do pobrania tutaj.


05.11.2012 r. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Wójt Gminy Kozłów ogłasza konsultacje do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok".

 1. Przedmiot konsultacji: Projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok."
 2. Termin konsultacji:
  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 06.11.2012 r.
  • Termin zakończenia konsultacji: 13.11.2012 r.
 3. Forma konsultacji: Uwagi i opinie dotyczące projektu programu wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie w Urzędzie Gminy Kozłów lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy (Kozłów 60, 32-241 Kozłów). Na kopercie należy wpisać: "Konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok."
 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Kozłów (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 5. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozłów, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.
Do pobrania: Roczny program współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.


31.10.2012 r. KONKURS


31.10.2012 r. NIE dla czadu

W związku z rozpoczynającą się ogólnopolską akcją "NIE dla czadu" oraz trwającym sezonem grzewczym publikujemy link do strony z informacjami na temat zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla oraz rad odnośnie zapobiegania i instrukcją postępowania w przypadku gdy dojdzie do zatrucia.
Zachęcamy do lektrury: www.straz.gov.pl


29.10.2012 r. Odblaskowa szkoła

We wrześniu i październiku 2012r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie włączyli się w akcje promującą bezpieczeństwo w ruchu drogowym w ramach realizacji III edycji małopolskiego konkursu "Odblaskowa szkoła".
Nauczyciele, wychowawcy podjęli szereg działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów. Zorganizowano wiele konkursów. Uczniowie mogli wykazać się zdolnościami plastycznymi, literackimi, wiedzy o przepisach ruchu drogowego oraz umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy. Odbyło się również spotkanie z policjantem. Pan policjant zaapelował do uczniów, aby przestrzegali zasad bezpiecznego poruszania się na drodze i nosili zawsze elementy odblaskowe, zwłaszcza teraz w okresie jesienno-zimowym, a z pewnością zapewni im to bezpieczeństwo na drodze. Wszystkie te działania prowadzone są po to, aby promować bezpieczeństwo uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w drodze do szkoły.
Dyrekcja szkoły i nauczyciele pragną podziękować Pani Iwonie Dudek oraz organowi prowadzącemu _ Gminie Kozłów za wyposażenie wszystkich uczniów naszej szkoły w elementy odblaskowe.
We współpracy z Gminą Kozłów Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie w ramach zmiany organizacji ruchu na drodze 1183K na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie zaopatrzył drogę w oznakowanie znakami A-17 i B -33 (40km/h)
Cieszy również fakt, że Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozłowie, jako jedna z 2000 placówek w Polsce zakwalifikowała się do udział w programie "Bezpieczeństwo i mobilność" organizowanym przez Renault Polska. Nasza szkoła zostanie wyposażona w pakiety "Droga i Ja" zawierające zestawy dydaktyczne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sposobów ekologicznego przemieszczania się osobno dla grupy wiekowej 6-9 lat i dla grupy 10-12 lat.
W tym roku droga do szkoły naszych uczniów będzie jeszcze bardziej bezpieczna dzięki elementom odblaskowym, które otrzymali wszyscy nasi uczniowie, nowym znakom drogowym ustawionym przed szkołą oraz bogatszej wiedzy w zakresie przemieszczania się w ruch drogowym.


23.10.2012 r. My się zmiany nie boimy!

Informujemy, że Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie realizuje projekt pod nazwą "My się zmiany nie boimy!", współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Realizacja projektu zakłada udzielenie kompleksowego wsparcia dla Uczestników projektu i obejmuje:

 • warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych,
 • szkolenia / kursy zawodowe,
 • staże,
 • pomoc w znalezieniu nowej pracy,
 • przygotowanie i założenie działalności gospodarczej (wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej; przyznanie środków finansowych na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 zł na osobę oraz finansowe i doradcze wsparcie pomostowe).

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne tutaj


23.10.2012 r. Prawa migrantów w praktyce

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy realizuje projekt "Prawa migrantów w praktyce", mającego za cel ułatwienie integracji obywateli państw spoza Unii Europejskiej, poprzez zwiększenie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce oraz podjęcie działań przyczyniających się do przeciwdziałania przejawom dyskriminacji i wyzyskowi migrantów, zwłaszcza na rynku pracy.
W ramach projektu migranci mogą uzyskań pomoc w postaci doradztwa, jak również materialną lub rzeczową. W ramach projektu została uruchomiona infolinia: 22 490 20 44, gdzie migranci i ich pracodawcy mogą uzyskac rzetelne informacje dotyczące swoich praw i obowiązków, umówić się na konsultację z prawnikiem, czy też uzyskać informacje, jak postępować by otrzymać pomoc materialną.


04.10.2012 r. Nowe ogłoszenia w dziale sprzedaży nieruchomości

Umieszczone zostały nowe wykazy i ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w Gminie Kozłów:


04.10.2012 r. Projekt - Rozwiń skrzydła

Instytut Austriacki zaprasza na drugą odsłonę szkoleń z języka niemieckiego i kompetencji biznesowych. Projekt skierowany jest do małych firm, mikro przedsiębiorstw i osób samozatrudnionych. Zajęcia będą odbywać się na terenie powiatu miechowskiego.
Pobierz informację o projekcie tutaj.


02.10.2012 r. Mapy popytu - dostępność usług

Urząd Komunikacji Elektronicznej, aby zapobiec cyfrowemu wykluczeniu mieszkańców i ułatwić im dostęp do telefonii stacjonarnej oraz internetu, opracował tzw. "mapy popytu". Mapy te pokazują, jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie mieszkańców na usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego internetu oraz bezpłatne lub tanie hotspoty i gdzie te usługi są niedostępne. Dane te są bardzo cenne zarówno dla większych operatorów, jak i dla lokalnych przedsiębiorców. Mapy pozwolą dotrzeć im do miejsc, gdzie takich usług brakuje, dzięki czemu mieszkańcy zyskają długo oczekiwany dostęp do telefonu czy internetu. Mapy popytu opracowane zostały w roku 2009 i wymagają aktualizacji.

W związku z tym na prośbę Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego publikujemy ankietę pozwolającą na aktualizację wspomnianych map. Ankiety można wypełniać elektronicznie, na stronie: http://www.mapa.uke.gov.pl/.

Wypełnione ankiety można też przesyłać pocztą elektroniczną na adres: mapa@uke.gov.pl lub listownie na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z pracownikami Urzędu komunikacji Elektronicznej pod numerem tel. 22 53 49 182.

Ankietę mozna również pobrać tutaj


20.09.2012 r. Wielcy mistrzowie lokalnych inwestycji - Ranking Rzeczpospolitej

Pragniemy poinformować, że w rankingu Rzeczypospolitej wśród gmin wydających najwięcej pieniędzy na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca Gmina Kozłów została sklasyfikowana na 24 miejscu wśród gmin wiejskich Województwa Małopolskiego. Nalezy podkreślić, że procent wydaktów finansowanych ze środków unijnych w stosunku do całości wydatków inwestycyjnych (77,7%) plasuje naszą gminę na pierwszym miejscu.


11.09.2012 r. Informacja Stowarzyszenia "Wszyscy Razem"

MATURZYSTO! UCZNIU KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM!
Proponujemy Ci bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu dojrzałości oraz egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, a także do matury z matematyki.
Terminy zajęć: październik 2012 _ kwiecień 2013, soboty i inne dni wolne od zajęć szkolnych.
Miejsca: sale w budynku Gimnazjum w Kozłowie, pracownia informatyczna w Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Kamionce.
Trenerzy: pracownicy z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, także w zakresie prowadzenia pozaszkolnych zajęć projektowych, egzaminatorzy OKE w zakresie przedmiotów maturalnych, lektorzy języka angielskiego współpracujący z anglistami z Wielkiej Brytanii i in. krajów europejskich.
Uczestnicy: 6 - osobowe grupy maturzystów lub gimnazjalistów.

Grupy tematyczne:
A. 6 - osobowa grupa uczniów klas trzecich gimnazjum _ język angielski
B. 6 _ osobowa grupa maturzystów _ matematyka
C. 6 _ osobowa grupa maturzystów _ język angielski
D. 6 _ osobowa grupa maturzystów _ matematyka i język angielski

Materiały: podręczniki i materiały przygotowane przez trenerów _ bezpłatnie dla każdego uczestnika.
Wyjazdy edukacyjne: wizyty studyjne w krakowskich uczelniach wyższych, np. AGH, UE, WSZiB spotkania ze studentami i pracownikami naukowo-dydaktycznymi (październik, sobota).
Zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony: www.wszyscyrazem.xorg.pl
Należy go wypełnić i przesłać na adres: wszyscyrazem2008@gmail.com
Tel. 881 426 536; informacje o projekcie: www.wszyscyrazem.xorg.pl
Zgłoszenia do 23 września 2012

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów "Wszyscy Razem"


07.09.2012 r. KOMUNIKAT

Przedstawiamy projekt uchwały w sprawie podziału gminy Kozłów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych do wyborów samorządowych. Zgodnie z przepisem art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zmianami) Rada Gminy na wniosek Wójta dokonuje podziału na stałe jednomandatowe okręgi wyborcze.

Pełna treść komunikatu do pobrania tutaj.


07.09.2012 r. Konkurs

Na prośbę Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów "Wszyscy Razem" publikujemy informację o konkursie na trenerów, którzy poprowadzą zajęcia z języka angielskiego i matematyki.
Szczegóły tutaj.


28.08.2012 r. Komunikat CEIDG

W związku z licznymi zgłoszeniami od przedsiębiorców na temat otrzymywania od firm komercyjnych pism z żądaniem wpłaty kwot za dokonanie wpisu do ich rejestrów przedsiębiorców publikujemy komunikat CEIDG w przedmiotowej sprawie.
Komunikat do pobrania tutaj.


27.08.2012 r. Lista dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego

Publikujemy listę dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kozłowie w miejscowości Kamionka na rok szkolny 2012/2013.
Lista do pobrania tutaj.
Lista rezerwowa do pobrania tutaj.


09.08.2012 r. Przetarg na dowóz uczniów

Kozłów: Dowożenie i odwożenie uczniów z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie z terenu miejscowości: Kępie, Przysieka, Rogów, Przybysławice,Bogdanów, Karczowice, Marcinowice, Wolica, Wierzbica, Bryzdzyn, Kozłów w roku szkolnym 2012/2013 Numer ogłoszenia: 293182 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012

Szczegóły na stronie BIP.


20.07.2012 r. Ogłoszone nowe przetargi na stronach BIP21.06.2012 r. Mały biznes

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Sądecka Izba Gospodarcza zapraszają osoby przedsiębiorcze, które mają pomysł na biznes do udziału w projekcie: "Mały biznes".

Więcej informacji dostępne tutaj.


19.06.2012 r. Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Kamionka

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie ogłasza rekrutację do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Kamionka.
Termin rekrutacji: 20.06.2012 - 6.07.2012
Ilość wolnych miejsc w Punkcie Przedszkolnym: 25
Dokumenty rekrutacyjne dostępne w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Kozłowie pok. nr 1 w godz. 7.00 - 15.00 lub do pobrania poniżej:
- deklaracja,
- formularz zgłoszeniowy,
- regulamin rekrutacji.
Dokumenty określone w regulaminie należy składać w ZEAS w Kozłowie.


04.06.2012 r. AKTYWNI W KAZDYM WIEKU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB W WIEKU 50 +

Centrum Informacyjne FEM, Regionalny Ośrodek EFS w Krakowie oraz Punkt Konsultacyjny KSU przy Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach funduszy europejskich oraz innych form aktywności osób starszych.

Terminy: 5 czerwca oraz 14 czerwca 2012r., godz. 10:00-14:00

Miejsce: Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72 B, Kraków, piętro I, sala 106

Szczegóły na stronie: www.fundusze.malopolska.pl


01.06.2012 r. Biblioteczka Oświaty Samorządowej

Informujemy, że w ramach projektu systemowego "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, zespół projektowy UW przygotował Biblioteczkę Oświaty Samorządowej.

Biblioteczka Oświaty Samorządowej to seria sześciu publikacji przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Obejmuje główne obszary zarządzania oświatą przez gminy, powiaty i województwa:

- Strategie oświatowe pod redakcją Anthony_ego Levitasa,
- Zarządzanie oświatą, pod redakcją Mikołaja Herbsta
- Finansowanie oświaty, pod redakcją Mikołaja Herbsta
- Edukacja przedszkolna, pod redakcją Pawła Swianiewicza
- Informacje oświatowe, pod redakcją Jana Herczyńskiego
- Wskaźniki oświatowe, Jan Herczyński

Biblioteczka ma służyć ułatwieniu samorządom diagnozowania problemów oświaty oraz zachęceniu do odpowiedzialnego i strategicznego myślenia o prowadzonych szkołach i placówkach. Poszczególne tomy Biblioteczki zostaną przesłane nieodpłatnie do wszystkich JST w kraju (dwa z nich zostały już wysłane). Wersje elektroniczne publikacji zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu: tutaj.

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski www.icm.edu.pl ul. Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa


01.06.2012 r. Dzień Dziecka


25.05.2012 r. Dzień Działacza i Animatora Kultury

"Ludzie kultury stoją na straży
najbardziej autentycznego dziedzictwa ludzkości
i tworzą przyszłość narodów.
W ich rękach znajduje się cywilizacja."

Jan Paweł II


Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i wytrwałości w działalności kulturalnej wszystkim pracownikom kultury w Gminie Kozłów składa
Wójt Gminy Kozłów


23.05.2012 r. Aktualności GOK

Wokalistka z Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie w "Piwnicy Pod Baranami" w Krakowie. Więcej informacji na oficjalne stronie GOK Kozłów


15.05.2012 r. Strona TS ENERGIA KOZŁÓW

Zachęcamy do zaglądania na stronę Towarzystwa Sportowego Energia Kozłów. A w niej miedzy innymi podstawowe informacje oraz aktualne dane statystyczne dotyczące drużyny.
Strona towarzystwa: energiakozlow.futbolowo.pl


14.05.2012 r. Nowe regulamin krzystania z Orlika

Celem zwiększenia dostępności obiektu wybudowanego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" z regulaminu korzystania z obiektu została usunięta konieczność jego rezerwacji.


10.05.2012 r. Odważ się i mów

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów "Wszyscy Razem" realizuje projekt "Odważ się i mów!". Skierowany jest on do młodych mieszkańców (13-19 lat) gminy Kozłów, którzy pragną pokonać lęk przed publicznymi wystąpieniami. Uczestnicy projektu aktualnie korzystają z warsztatów krasomówczych. A co przed nimi? Wyjazd studyjny do redakcji radiowej i telewizyjnej, warsztaty prowadzone przez logopedę i aktora Teatru "Groteska" w Krakowie, obejrzenie występu profesjonalnego kabaretu. A wszystko po to, by bez tremy opowiedzieć przedszkolakom zebrane przez siebie legendy, założyć własny kabaret młodzieżowy, a przede wszystkim spróbować pokonać swe słabości, nad czym czuwa (jako wolontariusz) koordynator projektu - p. Kamila Dziwosz. Co o tym sądzą sami zainteresowani? "Zajęcia projektowe są dla mnie bardzo przydatne. Dzięki nim nie mam już takiej tremy przed wystąpieniami publicznymi"- stwierdza jedna z uczestniczek projektu. I tak trzymać! Pokonywanie barier nie byłoby możliwe bez prezes stowarzyszenia - p. Agaty Borek, której projekt (wymyślony i napisany wspólnie z młodzieżą) zyskał przychylność (a co za tym idzie - grant w wysokości 7000 zł) Programu "Równać Szanse" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Misją tego programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Jak najbardziej wpisujemy się z naszym projektem w tę misję. Wszystkim uczestnikom projektu życzymy powodzenia, dobrej zabawy i ...połamania języka!

Młodzieżowy koordynator projektu - Aleksandra Gajos
(uczennica Gimnazjum w Kozłowie)09.05.2012 r. Nowe aktualnośc biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie serdecznie zaprasza na IX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8- 15 MAJA 2012 "BIBLIOTEKA CIĄGLE W GRZE". Więcej informacji na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej


08.05.2012 r. Dzień Bibliotekarza

Z okazji Dnia Bibliotekarza, życzę wszystkim Bibliotekarkom z terenu Gminy Kozłów, aby praca była pełna miłych spotkań i wyzwań, czytelnicy uśmiechnięci, a życie ekscytujące niczym najlepsza lektura.

Wójt Gminy Kozłów


07.05.2012 r. Informacja na temat składania wniosków obszarowych w ARiMR

Agencja Restrukturyczacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Miechowie informuje o godzinach przyjęć wniosków obszarowych:

07-05-2012 (poniedziałek)od 6.00 do 22.00
08-05-2012 (wtorek)od 6.00 do 22.00
09-05-2012 (środa)od 6.00 do 22.00
10-05-2012 (czwartek)od 6.00 do 22.00
11.05.2012 (piątek)od 6.00 do 22.00
12.05.2012 (sobota)od 7.30 do 15.30
13-05-2012 (niedziela)nieczynne
14-05-2012 (poniedziałek)od 6.00 do 22.00
15-05-2012 (wtorek)od 6.00 do 22.00


02.04.2012 r. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wójt Gminy Kozłów uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Kozłów prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Kozłów.
Do pobrania:

UWAGA !! Do otwarcia wniosku konieczna jest instalacja pakietu OpenOffce dostępnego tutaj. Oprogramowanie jest bezpłatne.


21.03.2012 r. Nowe aktualności GBP w Kozłowie

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi aktualnościami Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.
Zobacz również galerię filii w Kępiu tutaj


15.03.2012 r. Rokowania na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Kozłów, pow. miechowski ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Kozłowie.
Szczegóły na stronie BIP.


13.03.2012 r. Termin sesji Rady Gminy

Planowany termin sesji Rady Gminy Kozłów: 27.03.2012. godz. 09.00. Z protokołami z sesji Rady Gminy można zapoznać się na stronie BIP.


07.03.2012 r. Aktualności biblioteki

Nowe aktualności na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.


05.03.2012 r. Żałoba narodowa

Od północy z niedzieli na poniedziałek do północy z wtorku na środę trwa żałoba narodowa ogłoszona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w związku z katastrofą do jakiej doszło w sobotę 03.03.2012 około godziny 21.00 w pobliskich Szczekocinach na trasie kolejowej Kozłów - dojazd do Centralnej Magistrali Kolejowej.
Zginęło 16 osób.


29.02.2012 r. Trening smaków

Projekt "Trening smaków" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do kucharzy oddelegowanych na szkolenia przez pracodawców z mikro i małych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowe infofmacje dostępne są pod nr telefonu 503 368 131 - Pani Paulina Jarynowska.


29.02.2012 r. Badanie GUS


10.02.2012 r. Robotnik gospodarczy - pilarz

W dniu 6.02.br. na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - www.wup-krakow.pl opublikowano listy rankingowe instytucji, które zostały zakwalifikowane do organizacji zatrudnienia subsydiowanego i/lub staży zawodowych dla uczestników projektu "KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia".
W ramach projektu Urząd Gminy Kozłów może zatrudnić jedną osobą na stanowisko robotnika gospodarczego - pilarza.
Rekrutację prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
Termin składania zgłoszeń: 22.02.2012 r.
Szczegółowe informacje na stronie BIP oraz na tronie www.wup-krakow.pl.


02.02.2012 r. Rozwój Zawodowy z Niepełnosprawnością

Zapraszamy osoby niepełnosprawne zainteresowane z własnej inicjatywy nabyciem nowych, oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w specjalnościach:
Pracownik ds. szkoleń z certyfikatem ECDL _ 200 h
Pracownik ds. projektów unijnych _ 120 h
Operator wprowadzania danych z certyfikatem ECDL _ 200 h
Pracownik ds. finansowo _ księgowych z językiem obcym _ 240 h
Grafika komputerowa i projektowanie stron www - 160 h
Szczegółowe informacje dostępne tutaj.


(3,3 MB)
Kliknij na obrazek aby pobrać ulotkę


23.01.2012 r. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Do pobrania zamieszczamy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


(303,6 k)
Kliknij na obrazek aby pobrać wniosek


05.01.2012 r. Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego

Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.

W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:


od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.


05.01.2012 r. Działalność Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów "Wszyscy Razem" już po raz kolejny bierze udział w Programie "Równać Szanse" Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności. Misją tego programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.
Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc