Sobota, 18 września 2021 r. (261 dzień roku) , Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189711

(dla pracowników urzędu)
Archiwum aktualności z roku 2010


24.12.2013 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kozłów

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOZŁÓW


o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie zakładu przetwórstwa roślin na produkty wykorzystywane na cele energetyczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1490/3, 1493/1, 1494, 1496/1, 1497/1, 85/1, 85/3, 85/4, 84/20, 86/11, 86/10, 86/1 w miejscowości Kozłów" 

Zgodnie z art.85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2008 roku Nr 199, poz.1227 z póź. zm.)

zawiadamiam


że, w dniu 23.12.2013r została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na _budowie zakładu przetwórstwa roślin na produkty wykorzystywane na cele energetyczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1490/3, 1493/1, 1494, 1496/1, 1497/1, 85/1, 85/3, 85/4, 84/20, 86/11, 86/10, 86/1 w miejscowości Kozłów_ na wniosek Grupy Producentów Roślin Energetycznych Sękowa Sp.z o. o Sękowa 14, 38-317 Sękowa Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie.

Z decyzją można się zapoznać na stronach BIP.


23.12.2013 r. Godziny pracy Urzędu Gminy

Informujemy, że w dniu 24.12.2013 (Wigilia) Urząd Gminy Kozłów czynny jest w godz. 07.00 - 13.00.
W dniu 27.12.2013 (piątek) Urząd Gminy Kozłów nieczynny.


20.12.2013 r. Nowy numer "Czasu Kozłowa"

Nowy świąteczny numer kwartalnika informacyjno-kulturalnego "Czas Kozłowa". Zapraszamy do lektury tutaj.


16.12.2013 r. Rejestr Instytucji Kultury

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012r. W sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury ( Dz. U. Z dnia 20 lutego 2012r. Poz.189) udostępniamy Państwu Rejestr Instytucji kultury działający na terenie gminy Kozłów.
Rejestr dostępny jest tutaj.


13.12.2013 r. System SMS


05.12.2013 r. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia na terenie Gminy Kozłów 2014 do pobrania tutaj.


05.12.2013 r. Ostrzeżenie meteorologiczne

Od godz. 20:00 dnia 05.12.2013 do godz. 10:00 dnia 07.12.2013

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h. Wiatr południowo-zachodni, w nocy z czwartku na piątek skręcający na zachodni. Maksymalne porywy wiatru spodziewane są w drugiej połowie nocy z czwartku na piątek oraz w piątek. Wiatrowi okresami towarzyszyć będą przelotne opady śniegu, co spowoduje występowanie miejscami zawiei śnieżnych.


05.12.2013 r. Zimowe utrzymanie dróg

Informujemy że za stan i przejezdność dróg gminnych odpowiada:
dyżurny - pełniący słubę pod numerem telefonu: 728 234 236.

Za stan i przejezdność dróg powiatowych odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych - telefon do dyżurnego: 41 383 18 27.


04.12.2013 r. Serwis SMS Gminy Kozłów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej społeczności uruchamiamy serwis sms - owy Gminy Kozłów.

Bezpłatnej rejestracji można dokonać na stronie internetowej dostępnej tutaj.
Do systemu można się również zarejestrować wysłając sms o treści: TAK.kozlow na numer 664 400 100 (opłata zgodnie z cennikiem operatora). Po zarejestrowaniu każdy użytkownik będzie otrzymał bezpłatne informacje dotyczące bieżących spraw Gminy Kozłów.

Rejestracja do serwisu oznacza akceptację regulaminu dostępnego tutaj.

Aby się wyrejestrować z usługi należy wysłać sms o treści NIE.kozlow na numer 664 400 100 (oplata zgodnie z cennikiem operatora).
Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.


28.11.2013 r. Zakończenie konsultacji społecznych

Informujemy o wynikach konsultacji "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok".
Informacja do pobrania tutaj.


28.11.2013 r. Dwa lata bezpłatnej nauki języka niemieckiego. Ruszyła rekrutacja do projektu

Instytut Austriacki zaprasza pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich firm oraz osoby samozatrudnione do udziału w projekcie pt. "Skuteczni w biznesie". Dzięki funduszom unijnym przeszkolonych zostanie aż 100 osób.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.


21.11.2013 r. Ranking

Miło nam jest poinformować, że w najnowszym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego - WSPÓLNOTA Gmina Kozłów znalazła się na 168 miejscu z 1571 pod względem wykorzystania środków zagranicznych przez samorządy.

Wśród gmin Powiatu Miechowskiego nasz samorząd znalazł się na 1 miejscu, co dało 9 miejsce wśród gmin Województwa Małopolskiego.
Z wynikami rankingu można się zapoznać na stronach WSPÓLNOTY.

Pozostałe gminy uplasowały się na miejscach:

- Książ Wielki -171 miejsce,
- Racławice - 352 miejsce,
- Gołcza - 675 miejsce,
- Słaboszów - 873 miejsce,
- Charsznica - 475 miejsce.


18.11.2013 r. Zapraszamy na Europejski Festiwal Miłośników Kultury Ludowej EUROPEADA 2014

Europeada to festiwal ludowy wywodzący się z Belgii i organizowany już do 50 lat. W 2014 roku Europeada po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Będzie to już 51 edycja festiwalu i świetna okazja dla polskich zespołów ludowych wzięcia udziału w Europeadzie!

Europeada to niepowtarzalna okazja, aby zaprezentować się międzynarodowemu gronu miłośników kultury ludowej, nawiązać nowe kontakty i towarzyskie i biznesowe oraz wejść do europejskiej społeczności ludowej! Każdy zespół weźmie udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia festiwalu, w uroczystej paradzie i w balu, czy w warsztatach oraz będzie występować na miejskich scenach! Udział w Europeadzie to możliwość promocji zespołu, gminy i regionu a także podkreślenie swojej tożsamości regionalnej.

Aby wziąć udział w festiwalu, należy wypełnić formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Europeade  www.europeade.eu/Home/VolgendeEuropeade/tabid/654/Default.aspx  Jest on zamieszczony na dole strony (Request for registration forms). Po wypełnieniu formularza internetowego, zespół otrzyma formularz zgłoszeniowy (plik excel) oraz dalsze instrukcje.  Europeada jest imprezą samofinansującą się, a koszt udziału to 120 euro od osoby. Opłaty wniesione przez zespoły, są przeznaczone na zapewnienie świadczeń (m. in. noclegi, wyżywienie, bezpłatne przejazdy), a także na pokrycie kosztów organizacyjnych i logistycznych związanych z przygotowaniem festiwalu. Wniesienie opłat przez uczestników pozwala tylko na częściowe sfinansowanie organizacji festiwalu, brakująca kwota zostanie przekazana przez miasto.

- Mamy świadomość, że konieczność wniesienia opłaty może być dla wielu zespołów pewną barierą _ mówi Marta Szczecińska, koordynator projektu - Dlatego zachęcamy, po pierwsze do postrzegania Europeady jako 5-dniowego wyjazdu do sympatycznego miasta i możliwość przeżycia niesamowitej przygody, jaką jest występowanie przed międzynarodową publicznością i spotkanie ludzi z wielu kultur! Po drugie zachęcamy Państwa do włączenia Urzędu Gminy czy przedsiębiorców do współpracy I pozyskanie sponsorów _ Państwa udział w Europeadzie może być "wizytówką" I dobrą formą promocji dla gminy czy komercyjnych firm.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na polskiej stronie festiwalu: www.europeade2014.kielce.eu

Zapraszamy do udziału!


18.11.2013 r. UWAGA WAŻNA INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o. informuje iż w dniach 18.11.2013 od godz. 7.00 do 28.11.2013 do godz. 17.00 zamknięty będzie przejazd kolejowy w m. Kamionka w km 265,067 na linii kolejowej nr 8 w ramach inwestycji PKP PLK S.A Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy.


06.11.2013 r. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

PROJEKTU "ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOZŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2014 ROK".

Wójt Gminy Kozłów ogłasza konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok".
1. Przedmiot konsultacji:
Projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok."

2. Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 07.11.2013 r.
Termin zakończenia konsultacji: 15.11.2013 r.

3. Forma konsultacji:
Uwagi i opinie dotyczące projektu programu wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie w Urzędzie Gminy Kozłów lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy (Kozłów 60, 32-241 Kozłów). Na kopercie należy wpisać: "Konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok."

4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Kozłów (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

5. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozłów, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.


Projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok".


31.10.2013 r. Odblaskowa szkoła

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie po raz drugi brali udział w akcji "Odblaskowa szkoła". Celem tej akcji było zwrócenie uwagi rodziców, opiekunów i szkoły na obowiązek korzystania przez dzieci do lat 15 z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe i wykorzystują je podczas wycieczek szkolnych. W dniu 21.10.2013r. w szkole odbyła się akcja "Odblaskowa moda". Zaangażowała się w nią cała społeczność uczniowska, Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie, Panowie policjanci KP w Książu Wielkim i Miechowie oraz towarzystwo ubezpieczeniowe "Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych", które ufundowało wszystkim uczniom elementy odblaskowe. Uczniowie klas I-III zaprezentowali montaż słowno - muzyczny dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym "Odblaskowa moda". Wszyscy uczniowie wysłuchali pogadanki przeprowadzonej przez dzielnicowego młd. asp. Grzegorza Janusa oraz obejrzeli wyposażenie samochodu policyjnego. Uczniowie klasy czwartej wyposażeni w kamizelki odblaskowe wzięli udział w odblaskowym korowodzie ulicami Kozłowa, przypominając zasady bezpiecznego poruszania się po drodze pojedynczo i w kolumnach. Realizując zadania akcji "Odblaskowa szkoła" uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie przygotowali pokaz pierwszej pomocy przed-medycznej dla swoich młodszych kolegów z klas I-III. W grupach tematycznych przedstawili zasady pierwszej pomocy w sytuacji, gdy poszkodowany:

- jest nieprzytomny i nie oddycha,
- ma złamaną rękę,
- ma krwotok,
- jest nieprzytomny ale ma wyczuwalne tętno i oddycha,
- w ramie ma wbite szkło,
- wykazuje objawy wstrząsu.

Przypomnieli numery telefonów alarmowych, pokazali jak należy zachować się na miejscu wypadku podkreślając, że należy zadbać o bezpieczeństwo ratujących. Uczniowie klas młodszych już wiedzą, że każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, gdy jest świadkiem wypadku. Ponadto pierwszoklasiści brali udział w prelekcji na temat "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" przygotowanej i przeprowadzonej przez asp. Marcina Jamrożego z KPP w Miechowie, a uczniowie klas "0" otrzymali elementy odblaskowe.

W ramach akcji "Odblaskowa szkoła" uczniowie brali udział w konkursach:
- plastycznym "Bądź widoczny na drodze, - poetyckim "Noś odblaski kolego, a unikniesz złego",
- wiedzy "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym",
oraz w akcjach:

- "Ratujemy i uczymy ratować" - pokaz pierwszej pomocy - "Jestem widoczny, jestem bezpieczny" - odblaskowy korowód, - "Odblaskowe pierwszaki" - apel. Podsumowanie akcji "Odblaskowa szkoła" odbyło się na uroczystym apelu. Zwycięzcom wręczono szereg nagród i dyplomów.


30.10.2013 r. OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Kozłów informuje, że Odbiór odpadów komunalnych w miejscowościach: Przysieka, Kamionka, Rogów, Kępie odbędzie się 7.11.2013 r.


29.10.2013 r. Godziny pracy Urzędu Gminy

Informujemy, że w dniu 31.10.2013 roku Urząd Gminy Kozłów będzie czynny w godzinach od 7.00 - 12.00.
Za utrudnienia przepraszamy.


28.10.2013 r. Śmierć Tadeusza Mazowieckiego

Tadeusz Mazowiecki nie żyje. Były premier Rzeczypospolitej Polskiej zmarł nad ranem w wieku 86 lat. Współtwórca i szef Unii Demokratycznej i Unii Wolności od dawna chorował. Po przełomie 1989 r. i upadku komunizmu rząd Mazowieckiego dokonał kluczowych reform przekształcających Polskę w demokratyczny kraj z gospodarką rynkową i przeorientował polską politykę zagraniczną na Zachód. Do końca życia musiał tłumaczyć, o co mu chodziło w słowach: "przeszłość odkreślamy grubą linią" , w wypowiedzianych w sejmowym expose 24 sierpnia 1989 r. "Chodziło o rewolucję pokojową, a nie o rewolucję tout court, w której zwycięzcy spychają pokonanych do takiej pozycji, jaką im samym stwarzały dawne warunki: obywateli drugiej kategorii" - pisał po latach. I taka też pokojowa rewolucja w dużej mierze - choć nie bez błędów i bez ofiar - mu się udała.


25.10.2013 r. Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014".

Zarząd Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli III sektora do konsultacji projektu Programu współpracy. Konsultując Program chcemy nie tylko poznać opinie, ale przede wszystkim wykorzystać zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki oraz uwagi, tak aby Program współpracy w roku 2014 w jeszcze szerszym zakresie odpowiadał oczekiwaniom małopolskiego sektora pozarządowego. Wszelkie uwagi i propozycje do Programu należy zgłaszać za pomocą formularza w terminie do 31 października 2013 r. Kontakt: Kancelaria Zarządu UMWM, tel. 12/ 61 60 966, 12/61 60 988. Więcej informacji ...


14.10.2013 r. Dzień nauczyciela

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim tworzącym naszą kozłowską oświatę dyrektorom, pedagogom oraz wychowawcom serdecznie dziękujemy za codzienny trud kształtowania naszych najmłodszych pokoleń oraz składamy z głębi serca płynące życzenia po stokroć zdrowia, wiele sił i energii, zadowolenia oraz satysfakcji z Waszej pracy oraz w życiu osobistym

życzy

Wójt Gminy Kozłów
Stanisław Pluta


14.10.2013 r. Aktualności biblioteki

Nowe aktualności na stronach Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.


08.10.2013 r. O G Ł O S Z E N I E

PGK.6840.02.2013 Na podstawie art. 38, art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz.651 z późn. zm.), stosownie doUchwały Rady Gminy Kozłów NR XXVII/78/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kępiu.


Wójt Gminy Kozłów, powiat miechowski podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kępiu.

Przedmiotem sprzedaży jest działka zabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 935/2 o powierzchni 0,3174 ha położona w Kępiu , objęta księgą wieczystą KR1M/00047117/6 usytuowana bezpośrednio przy drodze gruntowej, na działce znajduje się budynek nr 128 w którym znajdują się trzy lokale mieszkalne. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 153,34 m2, powierzchnia użytkowa lokali - 121,36 m2, powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokali 128,37 m2. Konstrukcja budynku : fundamenty betonowe , wylewane, mury piwnic murowane z kamienia, częściowo z pustaków żużlobetonowych, ściany działowe murowane z cegły, stropy i schody na poddasze drewniane, schody do piwnic betonowe, konstrukcja dachu drewniana, dach dwuspadowy, kryty eternitem falistym, tynki wewnętrzne gładkie wapienno - cementowe, tynki zewnętrzne cementowo - wapienne, wewnątrz mieszkań podłogi, stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Wyposażenie techniczne budynku : instalacja elektryczna- uszkodzenia sieci , ogrzewanie - węglowymi piecami, zaopatrzenie w wodę z ujęcia studziennego znajdującego się na granicy działki nr 935/1 i 935/2. Na dzień dzisiejszy w pobliżu przebiega sieć wodociągowa. Zużycie budynku określone zostało w wysokości 70%. Budynek w obecnym stanie kwalifikuje się do generalnego remontu. Na terenie gminy Kozłów plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozłów działka położona jest w obszarze opisanym jako " tereny rolnicze". Cena wywoławcza netto działki zabudowanej numer 935/2 została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi : 35 000,00 zł.
Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U z 2004 r.,Nr 54, poz. 535 z późn. zm. ) sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Vat w wysokości 23 %.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w kwocie: 3 500,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2013 r o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy Kozłów _ sala narad.
Osoby zainteresowane przetargiem mogą wpłacać wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 3 500,00 zł , na konto Urzędu Gminy Kozłów ( numer konta 20 85910007 0170 00000013 0032 KBS O/Kozłów)) do dnia 15 listopada 2013 roku ( liczy się data uznania na rachunku bankowym Urzędu Gminy Kozłów).
Dowód wpłaty wadium uczestnicy przetargu winni przedłożyć w dniu przetargu Komisji Przetargowej wraz z dowodem tożsamości. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości ,w przeciwnym razie zostaje zwrócone bez oprocentowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Kozłów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach. Wygrywający przetarg ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji ( wycena nieruchomości w kwocie 615,00 zł , koszty spisania aktu notarialnego a także koszty w przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nabytej działki ). Niniejszy ogłoszenie podane zostaje do publicznej wiadomości na okres 30 dni i zostaje wywieszone:

 • w siedzibie Urzędu Gminy Kozłów na tablicy ogłoszeń,
 • przesłane do sołtysa wsi Kępie w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz informacje o przetargu podaje się do prasy lokalnej" Gazety Miechowskiej"
 • opublikowane na stronie internetowej Gminy Kozłów , www.wrotamalopolski.pl/bip/kozlow , Z operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kozłów, pokój 12, tel. ( 041) 384-10-48 wew. 47.
Wójt Gminy
( - ) Stanisław Pluta
Sporządziła: B. Kordas

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


02.09.2013 r. Relacja z Święta plonów

W niedzielę, 25 sierpnia 2013 r. w Kozłowie odbyły się XIII Powiatowe Dożynki. Święto Plonów rozpoczęła uroczysta Msza Św. w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego koncelebrowana przez ks.  Proboszcza Edwarda Molendę oraz Ks. Tomasza Grajdka.
Po nabożeństwie barwny dożynkowy korowód przy akompaniamencie orkiestry dętej z Żarnowca przemaszerował na plac przy Szkole Podstawowej Nr 1, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.
W trakcie oficjalnego otwarcia obrzędu dożynkowego Wójt Gminy Kozłów - Pan Stanisław Pluta przywitał przybyłych na uroczystość gości oraz wyraził słowa uznania dla rolników za ich codzienny trud i ciężką pracę.
Zgodnie z tradycją gospodarze dożynek:  Pani Marzena Idzik - gospodyni z Nasiechowic i Pan Krzysztof Szaleniec - gospodarz z Bryzdzyna przekazali wypieczony z tegorocznych zbóż chleb Staroście Miechowskiemu, który podziękował rolnikom i osobom związanym z rolnictwem za pracowitość, mozolną pracę oraz za plony. Podziękowania i ciepłe słowa skierowali do rolników przybyli goście: Pani Lidia Gądek, Poseł na Sejm RP, Pan Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Adam Domagała, radny Sejmiku Wojewódzkiego  i gen.bryg. Pan Jerzy Wójcik.
Głównym elementem dożynkowych obchodów była prezentacja wieńców dożynkowych. Obok wieńców wykonanych w sposób tradycyjny były również formy bardziej nowoczesne. Każdy wieniec był inny, wszystkie przepiękne, niezwykle pracochłonne i niosące wspólną ideę
Oprawę artystyczną zapewnił blok występów małych artystów Gminy Kozłów, "Siostry Loter" oraz występ zespołu ludowego "Maters". Główną atrakcją dożynek były występ gwiazd wieczoru: zespołu MILANO i MASTERS. Równolegle dużym zainteresowaniem cieszyła się degustacja potraw regionalnych, przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu miechowskiego. Obchody Święta Plonów w gminie Kozłów zakończył pokaz sztucznych ogni.


30.08.2013 r. Podziękowania

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tegorocznych Dożynek Powiatowych, które odbyły się dnia 25 sierpnia 2013 roku w Kozłowie. Dziękuję pracownikom Starostwa Powiatowego w Miechowie, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu w Kozłowie, pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gminnej Biblioteki Publicznej. Dziękuję Policji i służbie medycznej za pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości dożynkowych.

Słowa wdzięczności kieruję do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Miechowskiego za wspaniałe wieńce dożynkowe, dziękuję parlamentarzystom, delegacjom Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Starostwa Powiatowego w Miechowie, Gmin Powiatu Miechowskiego, przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych i wielu, wielu innych instytucji i organizacji za udział w ceremonii dożynkowej.

Dziękuję księżom odprawiającym Mszę Świętą za modlitwę w intencji wszystkich mieszkańców, a w szczególności rolników.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom i gościom za tak liczny udział w Święcie Plonów i za wspólne radosne świętowanie.

WÓJT GMINY KOZŁÓW
STANISŁAW PLUTA


23.08.2013 r. XIII DOŻYNKI POWIATU MIECHOWSKIEGO


20.08.2013 r. Lista dzieci

LISTA DZIECI do Punktu Przedszkolnego w Kamionce na rok szkolny 2013/2014 do pobrania tutaj.


09.08.2013 r. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 72

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silne burze z gradem/2
Obszar: województwo małopolskie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 09.08.2013 do godz. 06:00 dnia 10.08.2013
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 30 mm do 40 mm, lokalnie w okresie trwania zjawisk burzowych do 60 mm, a wiatr osiągnie w porywach od 80 km/h do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 80%

Ostrzeżenie do pobrania w formacie pdf: pobierz tutaj.


06.08.2013 r. Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Szanowni Państwo przypominamy, że w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.
Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Obowiązujący wrór wniosku można pobrać tutaj.


29.07.2013 r. Zintegrowany Informator Pacjenta

Szanowni Państwo, 1.lipca został uruchomiony Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) czyli ogólnopolski serwis internetowy, w którym znajdą Państwo wszelkie informacje przydatne dla pacjentów oraz możliwość dostępu do historii swojego leczenia. Zapraszamy do zapoznania się z zawartością i zaletami systemu oraz do założenia konta.

Informacje o projekcie dostępne tutaj.


29.07.2013 r. Nowy numer "Czasu Kozłowa"

Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem kwartalnika "Czas Kozłowa".
Gazeta do przeglądania dostępna tutaj.


22.07.2013 r. Śmielej w przyszłość

30 kwietnia 2013 r. zakończyły się działania podejmowane w ramach projektu "Śmiało w przyszłość" realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów "Wszyscy Razem". Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 28 uczennic oraz uczniów (20 maturzystek i maturzystów oraz 8 uczennic i uczniów trzecich klas gimnazjum) przez 7 miesięcy wytrwale przygotowywało się do końcowych egzaminów z matematyki i z języka angielskiego. Za upór w zdobywaniu wiedzy, za walkę ze swoimi słabościami, a przede wszystkim za sumienność wszystkim 19 uczestniczkom i 9 uczestnikom należą się gratulacje. Na podziękowania zasłużyli również trenerzy prowadzący zajęcia oraz wszyscy, którzy wspierali projekt.

Beneficjentom projektu pozostaje życzyć wyłącznie zdanych egzaminów, sukcesów w dalszej edukacji oraz śmiałego startu w przyszłość.

Szczególne podziękowania za bezcenną pomoc w realizacji projektu "Śmiało w przyszłość" przekazuję w imieniu własnym oraz Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów "Wszyscy Razem" następującym osobom:

Wójtowi Gminy Kozłów - Panu Stanisławowi Plucie,

Paniom: Elżbiecie Kopeć, Bożenie Tabor, Bożenie Kuraj, Wioletcie Podsiadło, Klaudii Zapadlińskiej.

Koordynator Projektu "Śmiało w przyszłość"
Kamila Dziwosz


17.07.2013 r. Nowa deklaracja opłaty śmieciowej

Publikujemy nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Deklarację należy składać w Urzędzie Gminy Kozłów - sekretariat w dniach od 18.07.2013 do 02.08.2013.

W przypadku nie złożenia deklaracji w wymaganym terminie Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku miesięczna stawka opłata będzie naliczona w wysokości równej stawce za odbiór odpadów, które nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Deklaracja do pobrania tutaj.


04.07.2013 r. Harmonogram zbiórki odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia na terenie Gminy Kozłów do pobrania tutaj.


04.07.2013 r. NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Urząd Gminy w Kozłowie uprzejmie informuje, że w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych , obniżeniu uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki zostały zróżnicowanie w zależności od ilości osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym.

Miesięczna stawka opłaty wynosi jeżeli:

Odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:
gospodarstwo 1 _ osobowe 6,00 zł
gospodarstwo 2 - osobowe 12,00 zł
gospodarstwo 3 - osobowe lub większe 18,00 zł

Odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:

gospodarstwo 1- osobowe 12,00 zł
gospodarstwo _ 2 osobowe 24,00 zł
gospodarstwo _ 3 osobowe lub większe 36,00 zł

Tak więc w przeliczeniu na jedną osobę opłata nie będzie wyższa niż 6 zł a w przypadku gospodarstwa czteroosobowego i większego nawet niższa.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni złożyć nową deklarację do Urzędu Gminy w Kozłowie. Druki deklaracji można pobrać od 18 lipca u sołtysów danej miejscowości, w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych oraz ze strony www.kozlow.pl .

Jak będzie wyglądała selektywna zbiórka odpadów?
Firma , która została wyłoniona w przetargu będzie raz w miesiącu odbierała odpady zmieszane i odpady posegregowane. Dodatkowo dwa razy w roku będzie miała obowiązek zbierania odpadów wielkogabarytowych. Do pojemników będziemy wrzucać odpady niesegregowane, a więc pozostałe, których nie będzie można rozdzielić przy segregacji.
Odpady segregowane będziemy rozdzielać w następujący sposób:
Biały worek -SZKŁO
Żółty worek _ PLASTIK I METAL
Niebieski worek _ PAPIER TEKTURA
Brązowy worek _ ODPADY BIODEGRADOWALNE


04.07.2013 r. Przetargi

Ogłoszono na stronach BIP:

Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Marcinowicach.
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Wierzbicy.


04.07.2013 r. Ostrzeżenie !!

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega:
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą lokalnie od 20 do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 75 km/h.
Ważność: od godz. 14:00 dnia 05.07.2013 do godz. 02:00 dnia 06.07.2013

Pełna treść ostrzeżenia:


21.06.2013 r. Ostrzeżenie !!

Ważność: d godz. 14:00 dnia 21.06.2013 do godz. 02:00 dnia 22.06.2013

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 90 km/h. Ostrzeżenie do pobrania w formacie pdf: tutaj


18.06.2013 r. Ostrzeżenie metereologiczne

Ważność: od godz. 15:00 dnia 18.06.2013 do godz. 02:00 dnia 19.06.2013

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu lokalnie wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 80 km/h.


17.06.2013 r. Zamknięcie przejazdu kolejowego

W dniach 17.06.2013 - 21.06.2013 zamknięty będzie przejazd kolejowy w ciągu drogi wewnętrznej gminnej na linii Kozłów - Tunel w miejscowości Kamionka.


14.06.2013 r. Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Kamionka

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie ogłasza rekrutację do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Kamionka.
Termin rekrutacji: 17.06.2013 - 1.07.2013
Ilość wolnych miejsc w Punkcie Przedszkolnym: 25
Dokumenty rekrutacyjne dostępnew Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Kozłowie pok. nr 1 w godz. 7.00 - 15.00 lub do pobrania poniżej:

Dokumenty określone w regulaminie należy składać w ZEAS w Kozłowie.
W przypadku większej ilości chętnych będzie możliwość uruchomienia drugiej grupy.


11.06.2013 r. WAŻNE !! Ostrzeżenie metereologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54. IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega: Intensywne opady deszczu, Burze z gradem.

Ważność: od godz. 01:00 dnia 11.06.2013 do godz. 20:00 dnia 11.06.2013

Przebieg: Przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Miejscami wystąpią również burze, lokalnie z opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów od 20 do 30 mm, miejscami do 40 mm. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Treść ostrzeżenia do pobrania tutaj.


10.06.2013 r. WAŻNE !! Ostrzeżenie metereologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54. IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega: Burze z gradem.

Ostrzeżenie ważne: od godz. 11:00 dnia 10.06.2013 do godz. 24:00 dnia 10.06.2013

Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 65 km/h.

Treść ostrzeżenia do pobrania tutaj.


06.06.2013 r. Cyfryzacja telewizji

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2013 roku, w ramach kolejnego etapu cyfryzacji telewizji w Polsce zostanie wyłączony nadajnik telewizji analogowej obejmujący swoim zasięgiem 9 gmin w województwie małopolskim z czego 3 w powiecie miechowskim tjL Kozłów, Książ Wielki, Słaboszów.

W razie wątpliwości lub pytań technicznych pomocą służy Urząd Komunikacji Elektronicznej delegatura w Krakowie tel. 12 634 00 84.

Uruchomiona została również bezpłatna infolinia po nr telefonu 800 007 788 oraz strona internetowa www.cyfryzacja.gov.pl.


31.05.2013 r. List Rzecznika Praw Dziecka

List do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka do pobrania tutaj.


31.05.2013 r. Przetarg "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozłów. "

Szczegóły przetargu dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


31.05.2013 r. Informacja

W ramach projektu:

KONSERWATOR - PROGRAMU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA

w ramach Piorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozłowie od dnia 16 maja 2013 do 15 października 2013 na stanowisku Animator Kultury - Plastyk została zatrudniona osoba, której zadaniem jest: upowszechnianie kultury na terenie gminy, powiatu i województwa, współpraca z jednostkami kulturalnymi i oświatowymi /zespoły regionalne, artystyczne, szkoły, stowarzyszenia, kluby i przedszkola/, dzielenia się z innymi umiejętnościami w zakresie sztuk plastycznych. Ponadto: pomoc/ organizacja repertuarowa/ przy prowadzeniu działalności kulturalnej, współpraca z kierownictwem ośrodka, z pozostałymi i instruktorami, pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu imprez i zajęć kulturalnych.


31.05.2013 r. Dzień Działacza Kultury

Z Okazji Dnia Działacza Kultury składam najlepsze życzenia wszystkim twórcom i animatorom kultury w gminie Kozłów. Dziękuję za Waszą pracę na rzecz Naszej społeczności lokalnej, za wkład w krzewienie kultury, życzliwość i poświęcenie czasu prywatnego niezależnie od pory dnia i roku. Życzę dużo siły, wytrwałości i satysfakcji w dalszej pracy.

Wójt Gminy Kozłów
Stanisław Pluta


28.05.2013 r. Godziny pracy Urzędu Gminy

W dniu 31.05.2013 r. (tj. piątek) Urząd Gminy Kozłów czynny w godzinach 7.00 - 13.00


24.05.2013 r. Ważna informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących między innymi:

 1. zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE. obywateli państw EFTA -stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
 2. likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
 3. likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
 4. wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika,
 5. wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu,
 6. wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
 7. odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
 8. wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.


17.05.2013 r. Sprzedaż wozu asenizacyjnego

Ogłoszenie o sprzedaży wozu asenizacyjnego dostępne na stronie BIP


08.05.2013 r. Dzień bibliotekarza


08.05.2013 r. Dni otwarte Szkół Specjalnych


28.04.2013 r. Godziny pracy

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miechowie przyjmuje wnioski obszarowe na 2013 rok w godzinach:

02.05.2013 - nieczynne
06.05.2013-10.05.2013 - od 6.00 do 22.00
11.05.2013 (sobota) - od 7.30 do 15.30
13.05.2013 -15.0.3.2013 - od 6.00 do 22.00


25.04.2013 r. Małopolska Nagroda Gospodarcza 2013


25.04.2013 r. OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.:"BUDOWA ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ROŚLIN NA PRODUKTY WYKORZYSTYWANE NA CELE ENERGETYCZNE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ" W MIEJSCOWOŚCI KOZŁÓW NA DZIAŁKACH NR EWID. 1490/3, 1493/1, 1494, 1496/1, 1497/1, 85/1, 85/3, 85/4, 84/20, 86/10, 86/1 (TEREN PO BYŁYM ZAKŁADZIE PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWEGO "PZZ").

Szczegóły ogłoszenia na stronach BIP.


15.04.2013 r. Bezpłatne badania profilaktyczne

W dniach 15-19 kwietnia 2013 r. w godz. 9.00-17.00 w Szpitalu Św. Anny w Miechowie odbędą się bezpłatne badania profilaktyczne: spirometria, pomiary ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, ekg, mammografia(19.04.2013), cytologia.

Na badania nie trzeba się zapisywać - wystarczy przyjść w wyznaczonych godzinach.

Informacja na temat pod numerem telefonu 41 38 20 274.


12.04.2013 r. Ogłoszenie - praca urzędu

Informujemy, że w dniu 02.05.2013 Urząd Gminy w Kozłow będzie nieczynny.

W dniu 27.04.2013 (sobota) Urząd Gminy w Kozłowie bedzie czynny w godzinach 700-1500


12.04.2013 r. Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego znajdującego się na stanie Urzędu Gminy Kozłów

Ogłoszenie o sprzedaży wozu asenizecajnego Chojna T-507/2 dostępne na stronie BIP

Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika rolniczego URSUS C-360 dostępne na stronie BIP


28.03.2013 r. KondolencjeZe smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci działacza samorządowego i społecznika, wieloletniego Radnego Rady Gminy Kozłów Pana Adama Pytla.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia.

Radni Rady Gminy Kozłów
Wójt Gminy wraz z pracownikami Urzędu Gminy


27.03.2013 r. OZE w gospodarstwie domowym

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii oraz możliwości ich wykorzystania w gospodarstwach domowych.


26.03.2013 r. Godziny pracy Urzędu Gminy

W dniu 29.03.2013r tj. piątek Urząd Gminy czynny w godz. 7.00 _ 12.00.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dn. 29.03.2013r przyjmowane są do godz. 15.00 w Punkcie Informacyjnym budynku Urzędu Gminy.


19.03.2013 r. Nowe zasadyDo pobrania (wzór deklaracji): deklaracja.pdf


06.03.2013 r. Aktualności GOK


06.03.2013 r. Działalność Stowarzyszenia

Trwa realizacja projektu "Śmiało w przyszłość" skierowanego do uczniów III klas gimnazjum oraz tegorocznych maturzystów z terenu Gminy Kozłów ....04.02.2013 r. Komunikat

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,

w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Do pobrania formularz wniosku: WNIOSEK29.01.2013 r. Ostrzeżenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Rodzaj: Pył PM 10
Teren: powiat miechowski
Okres:od godz. 08:00 dnia 29.01.2013 do godz. 20:00 dnia 31.01.2013

Treść: Dziś, jutro i pojutrze: Zaleca się unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu i zaniechać palenia papierosów. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.29.01.2013 r. Ostrzeżenie IMGW

Teren: województwo małopolskie
Okres:od godz. 08:00 dnia 29.01.2013 do godz. 20:00 dnia 31.01.2013

Treść: W podanym okresie przewiduje się dodatnią temperaturę powietrza powodującą topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C. Temperatura minimalna około 1°C. Średnia temperatura dobowa około 2°C.Okresami wystąpią również opady deszczu. Suma opadu 3-8mm/24 godz. Przewidywana średnia prędkość wiatru 20-30 km/h w porywach do 65 km/h.11.01.2013 r. Zmiany w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych

UWAGA


Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących między innymi:

 1. zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE. obywateli państw EFTA -stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
 2. likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
 3. likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
 4. wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika,
 5. wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu,
 6. wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
 7. odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
 8. wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.11.01.2013 r. Ferie w bibiotece

Spędź ferie z Gminną Biblioteką Publiczną. Zachęcamy do zapoznania się programem przygotowanym przez bibliotekę dostępnym tutaj.11.01.2013 r. Zaproszenie na konsultacje

Zapraszamy na konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, które odbędzie się 16 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w Hotelu Galaxy przy ul. Gęsiej 22a w Krakowie.
Program spotkania dostępny na stronie www.malopolskie.pl/apop.

Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc