Sobota, 18 września 2021 r. (261 dzień roku) , Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189711

(dla pracowników urzędu)
Archiwum aktualności z roku 2014


31.12.2014 r. Elektroniczny PIT-11 obowiązkowy już od stycznia 2015 r.

Urząd Skarbowy w Miechowie informuje, że 1 stycznia 2015 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563). W myśl nowych przepisów obowiązek składania informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje będzie dotyczył przedsiębiorców zatrudniających powyżej 5 pracowników oraz biur rachunkowych, niezależnie od liczby zatrudnionych osób. Dla małych firm pozostawiono możliwość składania papierowych PIT-11, ale w skróconym terminie _ do końca stycznia.
Dodatkowe informacje można znaleźć na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/dla-platnikow


Urząd Skarbowy w Miechowie zachęca wszystkich podatników do składania zeznań rocznych za 2014r. drogą elektroniczną. Bez wychodzenia z domu można szybko, łatwo i bezpiecznie rozliczyć się z fiskusem poprzez stronę www.e-deklaracje.gov.pl.
Szybkie rozliczenie = szybki zwrot.


29.12.2014 r. Godziny pracy Urzędu Gminy

W dniu 31.12.2014r tj. środa Urząd Gminy czynny w godz. od 7.00 do godz. 12.00.
Urząd Pocztowy Filia Kozłów czynny w godz. od 8.30 do godz. 11.30


22.12.2014 r. Godziny pracy Urzędu Gminy

W dniu 24.12.2014r tj. Wigilia Urząd Gminy i Urząd Pocztowy Filia Kozłów czynny w godz. od 7.00 do godz. 12.00.


20.11.2014 r. Wyniki wyborów w Gminie Kozłów

Protokół z wyborów do Rady Gminy Kozłów do pobrania tutaj.

Protokół z wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Kozłów do pobrania tutaj.


19.11.2014 r. Informacja wyborcza

Uchwała Nr 10 Gminnej Komisji Wyborczej Kozłów z dnia 17 listopada 2014 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Kozłów.

Uchwała do pobrania tutaj tutaj.


03.11.2014 r. Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.11.2014r. (poniedziałek) Urząd Gminy Kozłów będzie nieczynny.
(dzień wolny od pracy za Święto Zmarłych przypadające w sobotę - art. 130 § 2 KP)


27.10.2014 r. Informacja Wyborcza

UCHWAŁA NR 7/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOZŁOWIE z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania w Gminie Kozłów obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała dostępna jest na stronach BIP.


20.10.2014 r. Informacja Wyborcza

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOZŁOWIE z dnia 20 października 2014 roku w sprawie losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Pełna treść informacji dostępna na stronie BIP


INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOZŁOWIE z dnia 20 października 2014 roku w sprawie nadania numerów listom kandydatów zgłoszonych do Rady Gminy Kozłów w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Pełna treść informacji dostępna na stronie BIP


20.10.2014 r. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Informacja o wynikach konsultacji "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok." dostępna jest na stronie BIP

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU "ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOZŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2015 ROK". Wójt Gminy Kozłów ogłasza konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

1. Przedmiot konsultacji: Projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok."

2. Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 21.10.2014 r.
Termin zakończenia konsultacji: 27.10.2014 r.


3. Forma konsultacji: Uwagi i opinie dotyczące projektu programu wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie w Urzędzie Gminy Kozłów lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy (Kozłów 60, 32-241 Kozłów). Na kopercie należy wpisać: Konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Kozłów (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

5. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozłów, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

Roczny program współpracy tutaj. Kozłów, 20.10.2014r.


16.10.2014 r. Informacja Wyborcza


INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH


PRZYPOMINA SIĘ KOMITETOM WYBORCZYM UPRAWNIONYM DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH, IŻ TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ JEST DO DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY KOZŁÓW TJ. DO GODZINY 15.00


25.09.2014 r. Skład i dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOZŁOWIE z dnia 26 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości składu osobowego Gminnej Komisji Wyborczej oraz terminów pełnionych dyżurów związanych z rejestracją kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
Obwieszczenie dostępne na stronie BIP.25.09.2014 r. UWAGA !!!!!!

UWAGA
KOMITETY WYBORCZE !!!!!!!!!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA DRUKU NR 1 DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA RADNYCH I WÓJTÓW.

NOWE DRUKI SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ, STRONIE URZĘDU GMINY KOZŁÓW LUB W POKOJU NR 32 (PIĘTRO)

Druki do pobrania na stronie BIP.


22.09.2014 r. Postanowienie

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

Informacja do pobrania na stronie BIP.


22.09.2014 r. Informacja

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 ROKU

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ODBYWA SIĘ W URZĘDZIE GMINY KOZŁÓW POKÓJ NR 32 (PIĘTRO) CODZIENNE W GODZINACH PRACY URZĘDU (godz. 7.00 - 15.00) - W TERMINIE DO DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU.

UPRAWNIEN I DO ZGŁASZANIA SĄ WYŁĄCZNIE PEŁNOMOCNICY TYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH ZAREJESTROWANO NA OBSZARZE DANEGO OKRĘGU WYBORCZEGO.

Wykaz komietów jest dostępny na stronie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie lub na BIP Urzędu Gminy Kozłów.

URZĄD GMINY NIE PROWADZ I NABORU KANDYDATÓW DO KOMISJ I WYBORCZYCH POZA ZGŁOSZENIAM I OD KOMITETÓW WYBORCZYCH !!!!!


18.09.2014 r. Wsparcie dla rodzin 4+

Wypłata świadczeń z projektu dla rodzin zakwalifikowanych będzie realizowana w terminie do 31 października 2014.

Przypominamy, że:
10 lipca br. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. W związku z tym, każda rodzina, bez względu na dochód, która posiada 4 lub więcej dzieci i mieszka na terenie gminy Kozłów, może otrzymać pomoc finansową. Wsparcie udzielane jest jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł dla ucznia i przeznaczone jest na zakup artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wspomniana kwota może ulec zwiększeniu, w zależności od liczby uczniów kwalifikujących się do projektu. 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za projekt: Barbara Urbańska (pokój nr 16, tel.: 41 3841033, gops@kozlow.pl


18.09.2014 r. Karta dużej rodziny

27 maja 2014 roku przyjęta została uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w ramach którego wprowadzono Kartę Dużej Rodziny. Rodziny, w których jest troje lub więcej dzieci, mogą składać w swojej gminie wniosek o wydanie karty, która daje prawo do zniżek w obiektach sportowych, muzeach czy też komunikacji publicznej. Karta wydawana jest bezpłatnie, bez względu na dochód rodziny. Jest spersonalizowana (imię, nazwisko oraz PESEL) oraz posiada swój numer, termin ważności, logo programu oraz hologram.  Celem projektu jest promowanie modelu rodziny 3+, a także zwiększanie szans rozwojowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. - W ramach polityki rodzinnej szczególna uwaga rządu kierowana jest na rzecz wspierania wielodzietności i zachęcania polskich rodzin do rozwijania tego modelu rodzicielstwa - podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej. W Gminie Kozłów osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie wniosków i wydawanie Karty Dużej Rodziny są Barbara Urbańska i Józefa Rojek (GOPS Kozłów pokój nr 16, 41 3841033, e-mail: gops@kozlow.pl

Do pobrania:

Wniosek o wydanie Karty Dla Dużej Rodziny


18.09.2014 r. Komunikat

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie

o przeprowadzeniu losowania składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku


Komisarz Wyborczy w Krakowie informuje, że w dniu 20 września 2014 roku (sobota) o godz. 14:00 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie (Kraków, Pl. Na Stawach 3) odbędzie się losowanie składów osobowych następujących terytorialnych komisji wyborczych:

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Krakowie,
Powiatowa Komisja Wyborcza w Chrzanowie,
Powiatowa Komisja Wyborcza w Miechowie,
Powiatowa Komisja Wyborcza w Wadowicach,
Miejska Komisja Wyborcza w Andrychowie,
Gminna Komisja Wyborcza w Brzeźnicy,
Gminna Komisja Wyborcza w Czernichowie,
Miejska Komisja Wyborcza w Kalwarii Zebrzydowskiej,
Gminna Komisja Wyborcza w Kozłowie,
Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie,
Miejska Komisja Wyborcza w Miechowie,
Gminna Komisja Wyborcza w Mogilanach,
Gminna Komisja Wyborcza w Mucharzu,
Miejska Komisja Wyborcza w Myślenicach,
Miejska Komisja Wyborcza w Olkuszu,
Gminna Komisja Wyborcza w Oświęcimiu,
Gminna Komisja Wyborcza w Racławicach,
Gminna Komisja Wyborcza w Tomicach,
Miejska Komisja Wyborcza w Wadowicach,
Miejska Komisja Wyborcza w Wieliczce,
Gminna Komisja Wyborcza w Zabierzowie.

Komisarz Wyborczy w Krakowie
Teresa Rak


15.09.2014 r. Obiekty sportowe

Najwższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie prowadzi kontrolę dotyczącą wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim. W ramach kontroli zaplanowano zebranie opinii i informacji od mieszkańców województwa małopolskiego, dotyczących ich aktywaności sportowej oraz stopnia i warunków wykorzystania obiektów rekreacyjnych. W zwiazku z powyższym na prośbę NIK publikujemy link do anktiety:

http://zapytania.nik.gov.pl/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=785322&lang=pl

Ankieta jest anonimowa.


05.09.2014 r. POŻEGNANIE LATA


04.09.2014 r. OGŁOSZENIE WYBORCZE

W DNIU 5 WRZEŚNIA 2014 ROKU (PIĄTEK) DRUKI WYBORCZE WYDAWANE SĄ W POKOJU NR 2 NA PARTERZE (Ewidencja ludności i USC).


27.08.2014 r. UWAGA AWARIA WODOCIĄGU

Informujemy, że w dniu dzisiejszym wystąpiła awaria na wodociągu Kozłów. Brak wody w miejscowości Kozłów. Woda zostanie puszczona awaryjnie w godzinach od 20.00 do 20.30. Awaria będzie usuwana w dniu jutrzejszym w godzinach 7.00 - 15.00. Za utrudnienia przepraszamy.


18.08.2014 r. Zapytanie ofertowe

W związku ze zgłaszanymi problemami z otwarciem formularza ofertowego przedłużamy termin na składanie ofert dla wszystkich zapytań tj.
ZIR.271.01.08.2014.PU,
ZIR.271.02.08.2014.PU,
ZIR.271.03.08.2014.PU,
ZIR.271.04.08.2014.PU
do dnia 27.08.2014 roku.

Zapraszamy do udziału w czterech zapytaniach ofertowych na budowę pól biwakowych w miejscowościach zlokalizowanych na terenie Gminy Kozłów:

Budowa pola biwakowego we wsi Bryzdzyn - zapytanie
Budowa pola biwakowego we wsi Bryzdzyn - projekt
Budowa pola biwakowego we wsi Bryzdzyn - przedmiar


Budowa pola biwakowego we wsi Kępie - zapytanie
Budowa pola biwakowego we wsi Kępie - projekt
Budowa pola biwakowego we wsi Kępie - przedmiar

Budowa pola biwakowego we wsi Wierzbica - zapytanie
Budowa pola biwakowego we wsi Wierzbica - projekt
Budowa pola biwakowego we wsi Wierzbica - przedmiar

Budowa pola biwakowego we wsi Wolica - zapytanie
Budowa pola biwakowego we wsi Wolica - projekt
Budowa pola biwakowego we wsi Wolica - przedmiar

Formularz oferty


05.08.2014 r. Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 woj.malopolskie od 13:00/05.08 do 06:00/06.08.2014 burze, lok. grad, deszcz 40 mm, porywy 80 km/h


01.08.2014 r. Ogłoszenia Nadleśnictwa Miechów

Na prośbę Nadleśnictwa Miechów publikujemy ogłoszenie dotyczące dzierżawy gruntów. Do pobrania:
Treść ogłoszenia,
Wykaz gruntów oferowanych do dzierżawy w 2014 roku w Nadleśnictwie Miechów,
Druk oferty,


01.08.2014 r. Ogłoszenia o przetargach

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Szkołoy Podstawowej Nr 1 w Kozłowie ogłoszono przetarg:
Usługa cateringu - przygotowanie i dostawa posiłków do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie i punktu przedszkolnego w Kamionce w roku szkolnym 2014/2015
Więcej informacji dostępne na stronie BIP.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kozłowie ogłoszono przetarg:
Dowożenie i odwożenie uczniów z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie z terenu miejscowości: Kępie, Przysieka, Rogów, Przybysławice, Bogdanów, Karczowice, Marcinowice, Wolica, Wierzbica, Bryzdzyn, Kozłów w roku szkolnym 2014/2015
Więcej informacji dostępne na stronie BIP.


11.07.2014 r. Ostrzeżenia meteorologiczne

Wydano ostrzeżenia meteorologiczne dla województwa małopolskiego:
IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 woj.malopolskie od 18:00/11.07 do 18:00/12.07.2014 opady do 60 mm
IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 woj.malopolskie od 12:00/11.07 do 18:00/11.07.2014burze, deszcz 30 mm, porywy 60 km/h


04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Przysieka zlokalizowanej na działce nr 345 _ obręb Przysieka, na dł. 0,380 km, odcinek od km 0+000 do km 0+380.

Dokumenty do pobrania:


26.06.2014 r. DNI KOZŁOWA


24.06.2014 r. Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 113 poz. 759 z późn zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Budowa placu zabaw w miejscowości Kozłów


Szczegóły zapytania dostępne tutaj.
Pozostałe domumenty:


11.06.2014 r. Informacja o podpisaniu umowy

Wójt Gminy Kozłów informuje, że w dniu 05.06.2014 roku została podpisana umowa na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu pod nazwą: "Prowadzenie działalno_ci sportowej przez Towarzystwo Sportowe "ENERGIA" w ramach organizacji zajęć piłki nożnej w różnych grupach wiekowych".


27.05.2014 r. Ogłoszenie o przetargu

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie ogłoszone przetarg nieograniczony na:

Kozłów: Budowa placu zabaw w m. Kozłów na dz. nr ewid. 1196/1. Numer ogłoszenia: 178338 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Szczegóły na stronie BIP.


26.05.2014 r. Wyniki wyborów w Gminie Kozłów

Wyniki wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego:

KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro - 9,89%
KW Wyborców Ruch Narodowy - 2,28%
KW SLD-UP - 6,27%
KW Prawo i Sprawiedliwość - 26,62%
KW Europa Plus Twój Ruch - 1,52%
KW Polska Razem Jarosława Gowina - 12,36%
KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - 5,32%
KW Platforma Obywatelska RP - 11,79%
KW PSL - 23,95%
KW Demokracja Bezpośrednia - 0,00%


26.05.2014 r. Ostrzeżenie meteorologiczne

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie ostrzega
Od godz. 12:00 dnia 26.05.2014 do godz. 24:00 dnia 26.05.2014
Prognozuje się wystąpienie burz, podczas ktorych opady deszczu wyniosą lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Miejscami opady gradu.


19.05.2014 r. Ogłoszenie wyników

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie ogłoszono wyniki postępowania dla zadania "Budowa placu zabaw w m. Kozłów na dz. nr ewid. 1196/1."
Szczegóły dostępne tutaj.


16.05.2014 r. Ostrzeżenie

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega:
od godz. 13:00 dnia 16.05.2014 do godz. 20:00 dnia 16.05.2014

Obszar: Województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz, podczas ktorych opady deszczu wyniosą do 25 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 65 km/h. Lokalnie opady gradu.


16.05.2014 r. Ubezpieczenie sprzętu

Wójt Gminy Kozłów zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP na zadanie pod nazwą:
Ubezpieczenie 30 szt. sprzętu komputerowego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów."

Szczegóły w zapytaniu ofertowym dostępnym tutaj
Opis sprzętu komputerowego dostępny tutaj.


08.05.2014 r. INFORMACJA

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. poz. 112 z późn. zm.), Wójt Gminy Kozłów informuje, że w dniach od 09.05.2014 do 16.05.2014 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8:00 do 14:00 w pokoju nr 4 (Biuro Ewidencji Ludności) zostanie udostępniony spis wyborców sporządzony do wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wójt Gminy Kozłów
/-/ Stanisław Pluta


06.05.2014 r. Aktualności GOK


30.04.2014 r. Ostateczne wyniki rekrutacji

W związku z zakończonym naborem do punktu przedszkolnego w Kamionce informujemy, że wszystkie wnioski złożone w postępowaniu rekrutacyjnym zostały rozpatrzone pozytywnie. Wszyscy kandydaci są przyjęci do punktu przedszkolnego przy Szkole Podsatwowej Nr 1 w miejscowości Kamionka.


28.04.2014 r. Ogłoszenie o wynikach rekrutacji

W związku z zakończonym naborem kandydatów do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w miejscowości Kamionka na rok szkolny 2014/2015, informujemy że wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez komisję rekrutacyjną i wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani. Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Kozłowie, Kozłów 60 lub pod numerem tel. 41/3841048w.36.


28.04.2014 r. Godziny pracy Urzędu Gminy w dniu 2 maja

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 2 MAJA 2014 ROKU URZĄD GMINY W KOZŁOWIE BĘDZIE NIECZYNNY.
Z UWAGI NA PRZYJMOWANIE KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH PEŁNIONY BĘDZIE PRZEZ URZĘDNIKA WYBORCZEGO DYŻUR W GODZINACH 7.00 - 15.00 W POKOJU NR 32 (PIĘTRO).


28.04.2014 r. Ostrzeżenie meteorologiczne

Na terenie województwa małopolskiego od godz. 13:00 dnia 28.04.2014 do godz. 22:00 dnia 28.04.2014 przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 55 km/h. Lokalnie opady gradu.


28.04.2014 r. Przetarg

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie został ogłoszony przetarg na:
Kozłów: Budowa placu zabaw w m. Kozłów na dz. nr ewid. 1196/1 Numer ogłoszenia: 142194 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Szczegóły dostępne tutaj.


16.04.2014 r. Ogłoszenie o naborze do Punktu Przedszkolnego

ZASADY NABORU DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE W GMINIE KOZŁÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIKI:
Załączik nr 1
Załączik nr 2
Załączik nr 3
Załączik nr 4
Załączik nr 5
Załączik nr 6
Załączik nr 7
ABY POPRAWNIE WYDRUKOWAĆ DOKUMENTY NALEŻY JE NAJPERW POBRAĆ NA DYSK TWARDY KOMPUTERA.


02.04.2014 r. Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Kozłów dnia 2 kwietnia 2014 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Kozłowie, z siedzibą Kozłów 64, 32-241 Kozłów.
Informacja do pobrania tutaj.


24.03.2014 r. Ostrzeżenie IMGW

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowieod od godz. 09:00 dnia 24.03.2014 do godz. 09:00 dnia 25.03.2014: przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 35 mm.


06.03.2014 r. Przedsiębiorco! Zostań Wystawcą Małopolskich Targów Innowacji 2014

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego rozpoczął rekrutacje firm na wystawców Małopolskich Targów Innowacji 2014. Do składania deklaracji uczestnictwa organizatorzy zapraszają małopolskie przedsiębiorstwa, które w swojej działalności stawiają na innowacje. Uczestnictwo w Targach jest całkowicie darmowe, a dodatkowo stanowi okazję na bezpłatną promocje i pokazanie się szerszej publiczności. Tegoroczne Targi odbędą się już 29 maja 2014 roku.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj


21.02.2014 r. Wydłużenie terminu rekrutacji

Wójt Gminy Kozłów informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji uczestników do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion do dnia 04.03.2014 r.


12.02.2014 r. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI

W związku z sygnałami świadczącymi o niedostatecznej wiedzy w zakresie konieczności ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości przekazujemy informację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na temat konieczności szczególnej dbałości o dane dotyczące tożsamości.

Szczególnie należy pamiętać, że:
- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nikt nie może zatrzymywać cudzego dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego _pod zastaw_. Takie działanie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub w innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

- Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki. Uniemożliwi to zaciągnięcie zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.


03.02.2014 r. Obwieszczenie Wójta Gminy

Na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2013r, poz.267) - Urząd Gminy Kozłów

zawiadamia


że na wniosek PKP Energetyka S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, Zakład Świętokrzyski wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji zadania pn: "budowa nowej podstacji trakcyjnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 773/2, 774/4, 775/2, 776/2 w miejscowości Marcinowice, gmina Kozłów."
Strony w okresie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Kozłów (pokój nr 11)


27.01.2014 r. Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu "Przciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów".
Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania):


27.01.2014 r. OFERTA WYPOCZYNKU ZIMOWEGO w roku 2014

OFERTA WYPOCZYNKU ZIMOWEGO w roku 2014 Związku Młodzieży Wiejskiej i Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników
Oferta wyłącznie dla dzieci i młodzieży, których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS, bądź pobiera rentę lub emeryturę rolniczą z KRUS!

1. ZMW - Kościelisko - ośrodek "Harnaś" ( 3 km od Zakopanego ) - 10 dni - cena 350 brutto , 50 miejsc - obowiązują karty zgłoszeniowe ZMW, termin 02-11.02.2014r

2. CNMR - Zakopane - ośrodek "Helena" ( wyciągi narciarskie i lodowisko przy ośrodku ) - 10 dni - cena 350 brutto, 50 miejsc - obowiązują karty zgłoszeniowe CNMR, termin 02-11.02.2014r

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
Karta zgłoszeniowa na zimowisko w Kościelisku dostępna tutaj.
Karta zgłoszeniowa na zimowisko w Zakopanem dostępna tutaj.


23.01.2014 r. Pisma z sądów i prokuratury

Informujemy, że od początku roku 2014 pisma z sądów i prokuratury, jeśli nie zostaną doręczone przez pracowników InPostu lub Polskiej Grupy Pocztowej, mają czekać do odbioru za awizem w wyznaczonych punktach. Poniżej podajemy adres punktu na terenie gminy Kozłów, gdzie można odbierać przesyłki sądowe i prokuratorskie (jeśli nie dotrą bezpośrednio do adresata):

Firma Handlowa U Michała Anna Śnieżek Punkt Awizo
Kozłów 81
32-241 Kozłów
czynny w godzinach 10.00-18.00 od poniedziałku do piątku


21.01.2014 r. Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Zredagowanie i publikację ogłoszenia prasowego projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów" w prasie na stronach lokalnych.

Pełna treść zapytania do pobrania tutaj.
Wzór formularza ofertowego do pobrania tutaj.
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do pobrania tutaj.


17.01.2014 r. Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów".

Pełna treść zapytania do pobrania tutaj.
Wzór formularza ofertowego do pobrania tutaj.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do pobrania tutaj.
Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc