Sobota, 18 września 2021 r. (261 dzień roku) , Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189712

(dla pracowników urzędu)
FOTOWOLTAIKA

Gmina Kozłów realizuje projekt pn. "Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystanie energii słonecznej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozłowie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura Ochrony Środowiska Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jego przedmiotem jest montaż instalacji, przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną, na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kozłowie. Głównym założeniem projektu było zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez Szkołę, przy wykorzystaniu OZE. Jest to realizacja, zarówno zobowiązań nałożonych przez EEAP, jak i optymalizacja kosztów funkcjonowania publicznej placówki oświatowej. Ważnym elementem był tutaj aspekt edukacyjny, w tym nowoczesność samej technologii i zastosowanych rozwiązań technicznych. W projekcie przewidziano wykorzystanie 100 szt. paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii polikrystalicznej.

Ponadto w celu umożliwienia optymalnego wykorzystania potencjału inwestycji, podjęte będą także niezbędne działania, związane z zastosowaną technologią, obejmujące: modernizację zasobnika CWU (ciepłej wody użytkowej) i przystosowanie instalacji odgromowej do nowej inwestycji PV (fotowoltaiki). Jej zadaniem jest bezpieczne odprowadzenie energii wyładowania atmosferycznego (pioruna) w celu ochrony obiektu i ogniw fotowoltaicznych, będących produktami projektu.

Instalacja ogniw fotowoltaicznych, mimo relatywnie wysokich kosztów zakupu i instalacji, zdecydowanie "wygrywa" z konkurencyjnymi systemami wytwarzającymi energię elektryczną praktycznie zerowymi kosztami eksploatacji przy bardzo długiej żywotności, jak również jest, spośród wszystkich, systemem, który można uznać za najbardziej ekologiczny (uzyskiwanie najlepszego tzw. efektu ekologicznego). Ogniwa fotowoltaiczne są w stanie zapewnić do 30% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Te i inne zalety instalacji (jak np. łatwość montażu) należy uznać za wypełnienie zasady zgodności z najlepszą praktyką w danej dziedzinie. W projekcie zastosowano najnowsze rozwiązania materiałowe i sprzętowe.

Celem ogólnym projektu jest: Poprawa stanu środowiska przez zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego wskutek wykorzystaniu energii odnawialnej w systemie produkcji energii elektrycznej i ogrzewania ciepłej wody w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.

Cele bezpośrednie to:
Przekształcenie istniejącego systemu ogrzewania szkoły podstawowej w Kozłowie z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych, dla:

zmniejszenia ilości szkodliwych gazów przedostających się do atmosfery, w tym redukcji emisji CO2, pochodzącej z węglowego systemu ciepłowniczego;

poprawy jakości środowiska naturalnego na terenach cennych przyrodniczo;

obniżenia kosztów funkcjonowania obiektu szkoły przez zmniejszenie wydatków na prąd i ciepłą wodę użytkową poprawy warunków życia mieszkańców;

poprawy jakości środowiska naturalnego w Małopolsce i promowania działań ekologicznych przez instytucje publiczne.


Szacuje się, że koszt całkowity projektu wyniesie 292 944,90 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych ma wynieść 245 343,91 zł.


W dniu 3 czerwca 2015 roku nastąpił odbiór wykonanej inwestycji.
Całkowity koszt projektu wyniósł 182 420,48 zł.
Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 149 289,26 zł

Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc