Sobota, 18 września 2021 r. (261 dzień roku) , Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189712

(dla pracowników urzędu)
MRPO - Szkoła
Miło nam poinformować, że Gmina Kozłów zakończyła realizację projektu pod nazwą "Budowa Szkoły Podstawowej w Kozłowie, szansą na wyrównanie różnic w dostępie do edukacji dzieci z terenów wiejskich - etap II", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 .

Wartość całkowita projektu: 4 391 811,35 zł
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 4 177 367,95 zł
Wartość dofinansowania: 2 924 157,55 zł

Przedmiotem projektu było dokończenie budowy części obiektu jednokondygnacyjnego przeznaczonego pierwotnie na szkołę podstawową wraz z gimnazjum, zlokalizowanego na działkach 1194/2 i 1195/2 w Kozłowie. Prace prowadzone były w następujących segmentach: L-1, G, H, J, K, F oraz D (kotłownia), w których znajują się: dydaktyczne, sale specjalne, pomieszczenia administracyjne, sanitarno-higieniczne, oraz pomieszczenia rekreacyjne i komunikacyjne. W ramach części inwestycyjnej wykonane zostały:

-prace budowlane,
-centralne ogrzewanie,
-instalacje wodno-kanalizacyjne,
-instalacje elektryczne

Ponadto w ramach projekt sfinansowano także wykonanie projektu wykonawczego szkoły, inspektora nadzoru oraz zakup tablic informacyjnych i promocyjnych.
Inwestycja stworzyła odpowiednie warunki kształcenia, dzięki którym uczniowie z gminy wiejskiej Kozłów mają takie same szanse rozwoju intelektualnego, jakie mają ich rówieśnicy mieszkający w miastach. Obiekt szkoły jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki czemu mogą kształcić się w nim osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Realizacja projektu jest optymalnym rozwiązaniem dla Gminy Kozłów ponieważ koncentruje szkolnictwo podstawowe (wraz z oddziałami zerowymi) w jednym obiekcie, polepszając warunki kształcenia, w tym bezpieczeństwo i komfort uczniów, oraz ograniczając jednocześnie koszty finansowe ponoszone przez Gminę w związku z utrzymaniem poszczególnych budynków szkolnych. Ich remont był nieopłacalny gdyż przewyższał nakłady finansowe poniesione na budowę nowego obiektu szkolnego, co więcej nie gwarantował uzyskania warunków określonych w przepisach.

Projekt jest kompleksowy, ponieważ w wyniku jego realizacji powstał obiekt, w którym naukę na poziomie podstawowym pobierają uczniowie zamieszkujący całą gminę. Takie rozwiązanie w efekcie pozwoli znacznie ograniczyć koszty finansowe ponoszone na remont i modernizację obiektów szkolnych.
Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc