Sobota, 18 września 2021 r. (261 dzień roku) , Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189711

(dla pracowników urzędu)
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Kozłów

Wykaz pracowników na dzień 20.01.2015


Wójt Gminy: Jan Zbigniew Basa
e-mail: wojt@kozlow.pl

Zastępca Wójta: Jacek Rzeźnicki
e-mail: zwojt@kozlow.plReferat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich OSO

1. Kierownik (sprawy organizacyjne, kadrowe): Anna Nowak
2. Inspektor (zarządzanie kryzysowe, OC, przeciwdziałanie patologiom, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii): Dorota Słomka
3. Z-ca Kierownika USC (ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej): Agnieszka Jeżowska
4. Inspektor (BHP, obsługa rady gminy): Jolanta Machejek
5. Podinspektor (kancelaria, promocja): Agnieszka Chmist
6. Podinspektor: Marcin Bonarski
7. Pomoc Administracyjna: Klaudia Zapadlińska


Referat Finansowy FN

1. Kierownik - Skarbnik Gminy: Barbara Krzyżyk
2. Inspektor (księgowość budżetowa): Zdzisława Podsiadło
3. Inspektor (księgowość budżetowa, środki trwałe): Wioletta Podsiadło
4. Podinspektor (kontrola zarządcza, wynagrodzenia): Anna Olszewska
5. Referent (księgowość budżetowa): Sylwia Stachurka
6. Pomoc administracyjna (księgowość budżetowa): Beata Chojnacka


Referat Podatków i Opłat Lokalnych PO

1. Kierownik (księgowość podatkowa): Alicja Trzcińska
2. Inspektor (wymiar podatków i opłat): Danuta Libera
3. Specjalista (umorzenia podatkowe, kasjer): Danuta Szczepanik
4. Referent (księgowość podatkowa): Małgorzata Kucypera


Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej PGK

1. Kierownik (budownictwo, ochrona środowiska): Anna Werys
2. Inspektor (gospodarka nieruchomościami): Barbara Kordas
3. Inspektor (rolnictwo, leśnictwo, gospodarka wodna): Marek Prokop
4. Inspektor (wodociągi, oświetlenie uliczne, gosp. komunalna): Sylwia Maślak.


Referat Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych ZIR

1. Kierownik (zamówienia publiczne, inwestycje): Anna Gaik
2. Inspektor (drogownictwo): Jerzy Baranek
3. Inspektor (obsługa informatyczna,inwestycje): Michał Syska


USC
Kierownik USC (+ochrona informacji niejawnych): Agnieszka Kucharz
Z-ca Kierownika USC: Agnieszka Jeżowska

Biuro prawne
Tomasz Śladowski


Jednostki organizacyjne Gminy Kozłów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie - Kierownik Grażyna Kołakowska.
Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie - Dyrektor Elżbieta Kopeć.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie - Dyrektor Bożena Tabor.
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kozłowie - Dyrektor Wioletta Podsiadło.
Gminny Zespół Szkół w Kozłowie - Dyrektor Leszek Misiak.
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - P.O. Dyrektora Tomasz Wysocki.

Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc